Новини

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД Ви уведомява:

Борсови членове, брокери и техните клиенти – възложители по ЗОП и доставчици на горива изявиха желание за унифициране на цените на горивата, търгувани на пода на Софийска стокова борса АД / ССБ АД /. След редица консултации с изброените участници в покупко – продажбата на горива, екипът на ССБ АД реши да въведеде от началото на 2018 г., чисто информационно, така наречената Базова Борсова Цена / ББЦ /.

ББЦ ще се формира като средно аритметична цена на база 10 / десет / поредни, последно сключени на пода на ССБ АД сделки за конкретната стока.

ББЦ ще се оповестява за следните стоки: Бензин А95Н, Дизелово гориво В6, Дизелово гориво, Газьол за ПКЦ и Газ пропан бутан в лева на хиляда литра без ДДС.

ББЦ ще се публикува на сайта на ССБ АД и ще се актуализира всеки петък след приключване на поредната борсова сесия.

ББЦ е в чисто информационен формат и може да бъде използвана в процеса на оформяне на сделките, както всички други данни, побликувани на сайта на ССБ АД.

Надяваме се, че с тази новина ще бъдем полезни и ще утвърдим институцията Борса, като високоорганизиран, прозрачен, активен, информиран и бързоликвиден пазар, каквато основно е нейната функция наложена в световен мащаб.