Съвет на директорите

ВАСИЛ СИМОВ

Председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор

 

АНТОНИНА БЕЛОПИТОВА

Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

 

ДОЦ. Д-Р СИМЕОН ЕЛАЗАРОВ

Член на Съвета на директорите

 

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

Член на Съвета на директорите

 

АННА ЧАЛЕВА

Член на Съвета на директорите