Списък на брокерите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД И АКРЕДИТИРАНИТЕ ОТ ТЯХ БРОКЕРИ (към 20.02.2018 г.)
1 Регионален център ПАЗАРДЖИК
„ГИАВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП” ЕООД
- Георги Янкулов тел/факс: (034) 444-001; 0898/447-783; giav2002@gmail.com
- Николай Божков тел: 0886/629-636; факс: 983-96-22; n.bozhkov@gmail.com
2 Регионален център ВРАЦА
“ТРИО КОМЕРС” ООД тел: (092) 660-177; trio@m-real.net 
3 Регионален център ГАБРОВО
“ДРАКОН-С" ЕООД
- Боян Димитров тел/факс: (066) 803 967; 0888/143-238
тел: 0892/211-926; drakon_gb@yahoo.com
- Красен Митев тел.: 0898/561-777; krassen_mitev@abv.bg;
4 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
5 ОБЩИНСКА БАНКА АД
6 „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” ДА
 - Нелия Мънкова-Пангелова тел: 0888/ 532 582; neliya.mankova@abv.bg
- Иван Маноилов тел: 0888/ 440-578; imane1941@abv.bg;
 - Калоян Борисов Фърчев тел: 0884/ 34 54 42
- Тодор Маринов Тодоров тел: 0889/ 714 352; todorowtt@mail.bg
- Катрин Валери Цигова тел: 0889/ 598 980; kcigova@gmail.bg
- Красимир Иванов Колев тел: 0884/04 40 38; krasikolev53@gmail.com
7 Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
- Лиляна Гюрова тел: 0885/316 333; lilyana_g_gyurova@abv.bg
8 "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО" ЕООД
- Валери Ненков тел: 0888/022-064
- Георги Ефремов тел: 0889/585-566; факс: 02/980 31 39
- Анелия Симеонова тел: 0896/ 723 231
9 „ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД
- Дария Илиева тел: 0887/308-894; Ilieva_daria@abv.bg
10 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”
- Илчо Лазаров (02) 982-30-52, 0898/710-386; ilcho_lazarov@abv.bg
11 „СИМЕФ” ООД
- Любомир Ефремов тел: 02 988-59-70; 0887/517-337; simef.sce@gmail.com
12 “БОЯНА МГ” ЕООД
- Сергей Филипов тел: 0899/933-559; s.filipov@boiana-mg.com
13 „ЕЙ СИ ТИ” ЕООД
- Стефан Урилски тел: 0897/949-393; тел.:416 22 93; ф. 418 46 83; office@eisiti.eu
14 „АНИВА” ЕООД
 - Евгени Кроиторов тел/факс: 02 920-08-29, 0887/434-473
- Емилия Кроиторова т+ф. 02 920-08-29; 0889/931-960; aniva@abv.bg
- Ива Кроиторова тел/факс: 02 920-08-29, 0885/741-850; aniva@abv.bg
15 „ЯНТАР” ЕООД
- Николай Янков тел: 0894/ 664-800; jantar@abv.bg
16 „НОВОТИКА” ЕООД
17 „ИНТЕРБРОКС” ЕООД
- Кирил Стоянов тел/факс: 02 962-04-13, 0887/005-058; office@interbroks.com
- Боян Стоянов тел/факс: 02 962-04-13, 0888/554-243; office@interbroks.com
- Росен Тануцов тел/факс: 02 962-04-13, rosen@interbroks.com
18 „АЯКС – СОФИЯ” ЕООД
- Павел Иванов тел: 0886/341-372; ajax_sofia@abv.bg
19 „БУЛ РОС ТИМ” ЕООД
- Олег Гусаков тел/факс: 0887/278-876; bulrostim@abv.bg
20 „МИРИКАЛ" ЕООД
- Димитър Добруджалиев тел: 0888/323-117
- Румен Коцев тел/факс: 0898/664-566
21 „РОМАШКА” ООД
- Владимир Лайков тел: 0894/793 753; 02/962 03 66; romashka_2004@abv.bg
22 „АСЕТ - М” ЕООД
- Димитър Методиев тел/факс: 02 974-17-06; 0898/441-500; dkmetodiev@hotmail.com
23 „АЛФА МД” ЕООД
- Методи Панев тел/факс: 02 954-94-90, 0898/559-655; alfa@mbox.contact.bg
24 "ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ" ЕООД
- Николай Калеев тел/факс: 02 831 08 29; 0888/307-888; orel.broker@abv.bg
25 "УНИВЕРСАЛ БРОКЕРС" ЕООД
- Нели Иванова тел.: 0889/ 199 045; e-mail: neli.ivanova11@abv.bg;
- Анна Петрова тел.: 0888/ 322 242; e-mail: petrovaanii@gmail.com;
26 „ЕС КОНСУЛТ 7” ЕООД
27 „КАВНЪНТ” ЕООД
- Десислава Гарванска тел: 0879/ 636 688; covenantbg@gmail.com;
28 „ЕКО ОРЕНДА” ЕООД
- Денислава Колева тел: 0889/220 621; denislava.doctorova@abv.bg
29 „МАЗЕРИНИ” ЕООД
- Емилия Керезова тел: 0889/378 604; emilia.kerezova@gmail.com;
30 „ТРЪКС ЕНД КАРДС 23” ЕООД
- Михаил Мирчев тел: 0877/460 777; tc23@abv.bg
31 „РОДОПИ КАПИТАЛ” ООД
- Борислав Славов тел: 0882/011 177; bobinvestment@yahoo.com
32 „БОНИМЕКС ТРЕЙД” ЕООД
- Георги Василев тел: 0883/345 333; georgivv@abv.bg
33 „ИСКРЕН СВЯТ” ЕООД
- Искрен Кафеджийски тел: 0896/ 58 66 41; i_cafe@abv.bg
34 „ЕНЕРДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
- Станислав Иванов тел: 0883/412-539; st_ivanov_@abv.bg
- Емилия Цанева тел: 02 874-30-21; 0878/309-339; info@energybrokers.eu
35 „УНИБРОКС” ЕООД
- Веселин Късцанев тел:0885/333 937; unibroks@abv.bg
- Галина Георгиева тел:0884/153 088; georgieva77g@gmail.com
36 "ДЕЛГАДО И МАЛЕЕВ" ООД
- Михаил Христов тел/факс: 02 962-04-13; 0888/732-381; mihail@delgado-maleev.com
37 „ЕЙ ЕН ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
- Александър Христов тел: 0878/310-420; alekchristov@gmail.com
- Иван Макавеев тел/факс: 02 927-2581; 0888/622-109;and_makaveev@abv.bg
38 „РЕСТАРТ - 93” ЕООД
 - Яник Пасков Цветков тел: 0888/ 379 806; yanick@mail.bg
39 „3 М” ЕООД
- Майя Цачева тел: 0888/516-386; mayatzacheva@mail.bg
- Михаела Йорданова тел/факс: (02) 920-10-94; 0888/727-842; 0878/727-842
40 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД
- Васил Атанасов тел: 0898/573 939
41 „СКОРПИОН БРОКЕРС” ЕООД
- Антоанета Дечева тел: (02) 492 38 48; 0889/ 710 002; antoaneta_bf@abv.bg;
42 „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
- Гергана Савчева тел: (02) 492 38 48; 0889/277 224; g_savcheva@abv.bg
- Евелина Петкос тел.: 0898/699 909; evelina.petkos@gmail.com
43 „КИС - А” ЕООД