Списък на брокерите
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД И АКРЕДИТИРАНИТЕ ОТ ТЯХ БРОКЕРИ (към 25.11.2017 г.)
1 Регионален център ПАЗАРДЖИК
„ГИАВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП” ЕООД
- Георги Янкулов тел/факс: (034) 444-001; 0898/447-783
тел/факс: (034) 483-749; 0878/933-925; giav2002@gmail.com
- Николай Божков тел: 0886/629-636; факс: 983-96-22; n.bozhkov@gmail.com
2 Регионален център ВРАЦА
“ТРИО КОМЕРС” ООД тел: (092) 660-177; trio@m-real.net 
3 Регионален център МОНТАНА
”БРОКЕРСКА КЪЩА” ООД
- Камелия Ангелова тел: (096) 300-825; 0887/803-376; факс: (096) 300-835
brokers_haus@abv.bg; 0896/888-011
- Иван Нинов тел/факс: (064) 819-197; ivaylokr@abv.bg
- Венцислав Митов тел: 0893/636 597
4 Регионален център ГАБРОВО
“ДРАКОН-С" ЕООД
- Боян Димитров тел/факс: (066) 803 967; 0888/143-238
тел: 0892/211-926; drakon_gb@yahoo.com
- Красен Митев тел.: 0898/561-777; krassen_mitev@abv.bg;
5 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
6 ОБЩИНСКА БАНКА АД
7 „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ” ДА
 - Нелия Мънкова-Пангелова тел: 0888/ 532 582; neliya.mankova@abv.bg
- Иван Маноилов тел: 0888/ 440-578; imane1941@abv.bg;
 - Калоян Борисов Фърчев тел: 0884/ 34 54 42
- Тодор Маринов Тодоров тел: 0889/ 714 352; todorowtt@mail.bg
- Катрин Валери Цигова тел: 0889/ 598 980; kcigova@gmail.bg
- Красимир Иванов Колев тел: 0884/04 40 38; krasikolev53@gmail.com
8 Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
- Лиляна Гюрова тел: 0885/316 333; lilyana_g_gyurova@abv.bg
- Руди Младенов тел: 0894/ 554-639; rudi.mladenov@gmail.com
9 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
10 "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО" ЕООД
- Валери Ненков тел: 0888/022-064
- Георги Ефремов тел: 0889/585-566; факс: 02/980 31 39
- Анелия Симеонова тел: 0896/ 723 231
11 „ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД
- Дария Илиева тел: 0887/308-894; Ilieva_daria@abv.bg
12 „СИМЕФ” ООД
- Любомир Ефремов тел: 02 988-59-70; 0887/517-337; simef.sce@gmail.com
13 “БОЯНА МГ” ЕООД
- Сергей Филипов тел: 0899/933-559; s.filipov@boiana-mg.com
14 „ЕЙ СИ ТИ” ЕООД
- Стефан Урилски тел: 0897/949-393; тел.:416 22 93; ф. 418 46 83; office@eisiti.eu
15 „АНИВА” ЕООД
 - Евгени Кроиторов тел/факс: 02 920-08-29, 0887/434-473
- Емилия Кроиторова т+ф. 02 920-08-29; 0889/931-960; aniva@abv.bg
- Ива Кроиторова тел/факс: 02 920-08-29, 0885/741-850; aniva@abv.bg
16 „ЯНТАР” ЕООД
- Николай Янков тел: 0894/ 664-800; jantar@abv.bg
17 „НОВОТИКА” ЕООД
18 „ИНТЕРБРОКС” ЕООД
- Боян Стоянов тел/факс: 02 962-04-13, 0888/554-243; office@interbroks.com
- Росен Тануцов тел/факс: 02 962-04-13, rosen@interbroks.com
19 „АЯКС – СОФИЯ” ЕООД
- Павел Иванов тел: 0886/341-372; ajax_sofia@abv.bg
20 „СКИПЪР” ООД
- Олег Гусаков тел/факс: 0887/278-876, 0898/766-702; skipar_ltd@yahoo.com
- Александър Николов тел/факс: 0877/999-717, aleksandar.e.nikolov@gmail.com
21 „МЕРКАНТ” ЕООД
- Орлин Лилкин тел: 02 980-99-71; 0888/351-115; факс: 980-0945;merkant@abv.bg
22 „МИРИКАЛ" ЕООД
- Димитър Добруджалиев тел: 0888/323-117
- Румен Коцев тел/факс: 0898/664-566
23 „РОМАШКА” ООД
- Владимир Лайков тел: 0894/793 753; 02/962 03 66; romashka_2004@abv.bg
24 „АСЕТ - М” ЕООД
- Димитър Методиев тел/факс: 02 974-17-06; 0898/441-500; dkmetodiev@hotmail.com
25 „АЛФА МД” ЕООД
- Методи Панев тел/факс: 02 954-94-90, 0898/559-655; alfa@mbox.contact.bg
26 "ПАРАГОН АРК" ООД
- Кирил Василев тел: 0888/ 309 557; kiril@sce-bg.com
27 "ОРЕЛ БРОКЕРИДЖ" ЕООД
- Николай Калеев тел/факс: 02 831 08 29; 0888/307-888; orel.broker@abv.bg
28 "УНИВЕРСАЛ БРОКЕРС" ЕООД
- Нели Иванова тел.: 0889/ 199 045; e-mail: neli.ivanova11@abv.bg;
29 „СКОРПИОН БРОКЕРС” ЕООД
- Антоанета Дечева тел: (02) 492 38 48; 0889/ 710 002; antoaneta_bf@abv.bg;
30 „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
- Гергана Савчева тел: (02) 492 38 48; 0889/277 224; g_savcheva@abv.bg
- Евелина Петкос тел.: 0898/699 909; evelina.petkos@gmail.com
31 „ЕС КОНСУЛТ 7” ЕООД
32 „ЕНЕРДЖИ БРОКЕРС” ЕООД
- Станислав Иванов тел: 0883/412-539; st_ivanov_@abv.bg
- Емилия Цанева тел: 02 874-30-21; 0878/309-339; info@energybrokers.eu
33 „УНИБРОКС” ЕООД
- Веселин Късцанев тел:0885/333 937; unibroks@abv.bg
- Галина Георгиева тел:0884/153 088; georgieva77g@gmail.com
34 "ДЕЛГАДО И МАЛЕЕВ" ООД
- Михаил Христов тел/факс: 02 962-04-13; 0888/732-381; mihail@delgado-maleev.com
35 „ЕЙ ЕН ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
- Александър Христов тел: 0878/310-420; alekchristov@gmail.com
- Иван Макавеев тел/факс: 02 927-2581; 0888/622-109;and_makaveev@abv.bg
36 „РЕСТАРТ - 93” ЕООД
 - Яник Пасков Цветанов тел: 0888/ 379 806; yanick@mail.bg
- Румяна Цветкова факс:0888/379 806; restart93ltd@gmail.com
37 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД
- Васил Атанасов тел: 0898/573 939
38 "КЕДЪР Е" ООД
- Милен Христов тел: 0899/ 992 251; milenhr@gmail.com