Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 25
19, 20, 21 и 22 юни 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Брусарци 24 м
2 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 15 15 контр. Б-я 12 м
3 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 3457 2 т. Б-я 12 м
4 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ, ПБ и ГСМ, търгува се от 30.05.18 1 1 контр. Б-я 18 мес
5 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 26.06.2018 1 1 контр. 170 км 12 м
6 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ,масла, търгува се от 26.06.2018 1 1 контр. 320 км 60 м.
7 ЗОП Горива А 95Н и ДГ, търгува се от 26.06.2018 1 1 контр. 100 км 12 м
8 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
9 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
10 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 60 мес
11 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, ПБ и ГСМ, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 12 м
12 ЗОП Горива - А95Н, А98Н и ДГ В6, търгува се от 12.06.2018 2 2 контр. 150 км 24 мес
13 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, търгува се от 12.06.2018 г. 9 9 контр. България 24 мес
14 ЗОП Горива А95Н, ДГ и пропан бутан, търгува се от 16.05.18 1 1 контр. Б-я 36 мес
15 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 16 16 контр. Б-я 12 м
16 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 1 1 контр. Б-я 24 м
17 ЗОП Горива А95Н, А98, ДГ,ГПБ и ГСМ, търгува се от 15.06.18 1 1 контр. Б-я 36 м
18 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 20.06.18 1 1 контр. Г.Оряховица 24 м
19 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 20.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
20 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 30 1 хил.л 490 км 12 м
21 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 08.03.2018 150 1 хил.л 400 км 48 м
22 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 80 1 хил.л 400 км 48 м
23 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 19.06.2018 1 1 контр. Брусарци 24 м
24 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 15.06.18 1 1 контр. Б-я 36 м
25 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 20.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
26 ЗОП Масла компресорно, търгува се от 27.04.18 1050 1 л. Б-я 12 м
27 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 3 3 контр. 260 км 12 м
ПРОДАВА
28 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 186 186 контр. Б-я 30 дни
29 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 79 79 контр. Б-я 30 дни
30 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
31 ПДИ Химикал и хим.изделия, по спесиф., търгува се от 28.03.18 58 58 контр. Б-я 30 р.дни
32 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 54 54 контр. Б-я 30 р.дни
33 ПДИ Стъклени изделия - буркани, насипно, търгува се от 28.03.2018 1 1 контр. Б-я в
34 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 7 7 контр. Б-я 30 дни
35 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 04.04.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
36 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 118 1 контр. Б-я 30 дни
37 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, търгува се от 10.05.2018 8 8 контр. 350 км в
38 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
39 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 19.06.18 4 4 контр. Б-я 20 раб.дни
40 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, кораби, търгува се от 19.06.18 9 9 контр. Б-я 6 мес
41 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, гилзи, търгува се от 19.06.18 10 10 контр. Б-я 6 мес
42 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 12.06.2018 3 3 контр. България 60 р.дни
43 ПДИ Специализирано оборудване - скрап по спесификация, търгува се от 30.05.2018 1 1 контр. Б.я 30 дни
44 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 30.05.18 9 9 контр. Б-я 20 р дни
45 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесиф., търг.се от 22.05.18 9 9 контр. Б-я 20 р дни
46 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 743 743 контр. Б.я 30 дни
47 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 135 135 контр. Б.я 30 дни
48 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 2 2 контр. Пловдив 30 дни
49 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 1 м.
50 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 5029 5029 контр. Б.я 30 р.дни
51 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 2473 2473 контр. Б-я 30 дни
КУПУВА
52 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2 1 хил.л София 3 дни
53 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2.5 1 хил.л София 5 дни
54 * Дизелово гориво за отопление, наливно 3.5 1 хил.л София 5 дни
55 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
56 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
57 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 3000 1 т. Б-я 12 м
ПРОДАВА
58 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
59 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 1000 1000 контр. Свищов 12 м
60 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
61 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
62 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
63 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
64 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
65 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
66 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
67 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество