Индустриални стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 50
11, 12, 13 и 14 декември 2018 година
ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Брусарци 24 м
2 ЗОП Природен газ - метан, компресиран, търгува се от 18.12.2018 2 2 контр. 400 км 12 м
3 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 3457 2 т. Б-я 12 м
4 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГСМ, търгува се от 21.12.2018 1 1 контр. България 36 мес
5 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, наливно, търгува се от 14.12.18 1 1 контр. България 36 мес
6 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6 и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. България 24 мес
7 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6 и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. България 24 мес
8 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6, ГПБ и ГСМ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. България 36 мес
9 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. 250 км 12 мес
10 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, търгува се от 27.11.2018 г. 1 1 контр. България 36 мес
11 ЗОП Авиационен керосин Jet А-1, наливно, търгува се от 12.12.18 1 1 контр. Б-я 12 м
12 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ПБ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. 220 км 15 мес.
13 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. България 12 мес
14 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. България 12 мес
15 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ПБ и газьол, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. 220 км 12 мес
16 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. България 12 мес
17 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 3 3 контр. България 12 мес
18 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. България 12 мес
19 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. България 12 мес
20 ЗОП Горива -А95Н, ДГ,ГПБ и ГСМ, търгува се от 11.12.2018 3 3 контр. България 12 мес
21 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. 250 км 12 мес
22 ЗОП Горива -А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, ГСМ, търгува се от 11.12.18 1 1 контр. България 12 мес
23 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. България 36 мес
24 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. България 24 мес
25 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 27.11.2018 г. 1 1 контр. България 12 м
26 ЗОП Горива - А95, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 23.10.2018 1 1 контр. Б-я 14 мес
27 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 1 1 контр. Б.я 60 м.
28 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 1 1 контр. Б-я 24 м
29 ЗОП Гориво за дизелови двигатели - зимно, клас Е, минерално, търгува се от 30.10.18 36648.91 10 т. Сливен 12 м
30 ЗОП Дизелово гориво - за отопление, наливно, търгува се от 18.12.2018 13 1 хил.л Трявна 12 мес
31 ЗОП Дизелово гориво - за отопление, наливно, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. 300 км 12 мес
32 ЗОП Дизелово гориво - Б6, наливно, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. 220 км 12 мес
33 ЗОП Дизелово гориво - Б6, наливно, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. 100 км 12 мес
34 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 27.11.2018 г. 1 1 контр. 250 км 36 м
35 ЗОП Дизелово гориво - Б6, наливно, търгува се от 27.11.2018 г. 1 1 контр. 150 км 24 м
36 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 18.12.2018 700 1 хил.л 350 км 12 мес
37 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 18.12.2018 580 1 хил.л 450 км 6 мес
38 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 18.12.2018 80 1 хил.л Пирдоп 24 мес
39 ЗОП Газьол за отопление, търгува се от 11.12.2018 15 1 хил.л Силистра 12 мес
40 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 11.12.2018 30 1 хил.л Видин 12 мес
41 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. 350 км 12 мес
42 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 14.12.2018 1 1 контр. 150 км 36 мес
43 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 04.12.2018 1 1 контр. Бяла 36 м
44 ЗОП Гориво за отопление - газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. Шумен 3 раб.дни
45 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 11.12.2018 1 1 контр. 450 км 36 мес
46 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 04.12.2018 1 1 контр. Варна 24 м
47 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 12.09.2018 1 1 контр. Хасково 7 м.
48 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 1 1 контр. България 3 год.
49 ЗОП Масла и смазки моторни м-ла и ГСМ, търгува се от 29.11.18 1 1 контр. Б-я 12 м
50 ЗОП Моторно масло - варели по 208 л., търгува се от 18.12.2018 2080 1 л. 160 км 12 мес
51 ЗОП Трансформаторно масло - по спесификация, търгува се от 27.11.2018 г. 1 1 контр. Раднево 60 дни
52 ЗОП Хидравлично масло - варели по 208 л., търгува се от 18.12.2018 416 1 л. 160 км 12 мес
53 ЗОП Грес за електрически машини, търгува се от 27.11.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
54 ЗОП Горива _ А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 18.12.2018 1 1 контр. Годеч 36 мес
55 ЗОП Горива - А95н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 18.12.18 2 2 контр. България 12 мес
56 ЗОП Горива - А95Н, ДГБ6, ГПБ, наливно, търгува се от 11.12.18 1 1 контр. България 24 мес
ПРОДАВА
57 ПДИ Хумус - насипно, по спесификация, търгува се от 04.09.18 307651 1230 куб.м София 30 дни
58 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 210 210 контр. Б-я 30 р. дни
59 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 74 74 контр. Б-я 30 дни
60 ПДИ Котелно гориво наливно в надз.резервоари, търгува се от 09.10.18 16314.22 18 т. Русе и Плевен 1 мес.
61 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
62 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 62 62 контр. Б-я 30 р. дни
63 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 52 52 контр. Б-я 30 р. дни
64 ПДИ Черни и цветни метали електроди,кабели,проводниц,търг.се от 27.07.18 550 550 контр. Б-я 30 дни
65 ПДИ Скрап от черни метали, съгл.спесиф., търгува се от 18.12.18 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
66 ПДИ Скрап от черни метали, съгл.спесиф., търгува се от 18.12.18 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
67 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 1 1 контр. 250 км в
68 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 7 7 контр. Б-я 30 дни
69 ПДИ Скрап от цветни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
70 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 238 238 контр. Б-я 30 р. дни
71 ПДИ Специализирано оборудване - гранитни, плочи, бордюри, търгува се от 27.11.18 46 46 контр. Перник в
72 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 118 118 контр. Б-я 30 дни
73 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 18.12.18 3 3 контр. България 3 мес
74 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 04.12.2018 3 3 контр. България 3 мес
75 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 27.11.18 4 4 контр. България 20 раб.дни
76 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 20.11.18 6 6 контр. България 3 м.
77 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 20.11.2018 3 3 контр. България 20 р дни
78 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 13.11.18 2 2 контр. България 20 раб.дни
79 ПДИ Специализирано оборудване - ТД_кораби_Бургас_III, търгува се от 06.11.2018 7 7 контр. България 6 м
80 ПДИ Специализирано оборудване - ТД_гилзи_Павликени_Лозарево, търг се от 06.11.18 10 10 контр. България 6 м
81 ПДИ Специализирано оборудване - ТД гилзи Костенец_III, търгува се от 06.11.18 2 2 контр. България 6 м
82 ПДИ Специализирано оборудване - електромери и релета, по спес.търг се от 6.11.18 54 54 контр. България 100 дни
83 ПДИ Специализирано оборудване медицински прод,/издел., болнично имущ, търг се17.01.18 1111 1111 контр. Б.я 30 дни
84 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 126 126 контр. Б.я 30 дни
85 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 4990 4990 контр. Б-я 30 р.дни
86 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 29 29 контр. Б.я 150 дни
87 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 2 2 контр. Пловдив 30 дни
КУПУВА
88 * Дизелово гориво за отопление, наливно 3.5 1 хил.л София 5 дни
89 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
90 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
91 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 3000 1 т. Б-я 12 м
ПРОДАВА
92 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
93 * Пелети от бук, клас А, в торби по 15 кг. 500 5 т. 200 км 30 дни
94 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 1000 1000 контр. Свищов 12 м
95 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
96 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
97 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
98 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
99 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
100 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
101 * Торове амониев нитрат, Казахстан/Турция 4000 8 т. Бургас 10 дни
102 * Черни метали - по оглед, по спесификация 2030 2030 контр. България в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество