Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 34
21, 22, 23 и 24 август 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Дърва за горене -широколистен дървесен мат, търгува се от 28.08.18 1 1 контр. 500 км 30 дни
2 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Брусарци 24 м
3 ЗОП Въглища - "брикети", в чув.х 40 кг, търгува се от 28.08.18 1 1 контр. 500 км 2 мес.
4 ЗОП Въглища - тип "Донбас", насипни, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Велинград 12 м
5 ЗОП Въглища и брикети, в чували, търгува се от 21.08.2018 2 2 контр. Б-я 40 р.дни
6 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 3457 2 т. Б-я 12 м
7 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Б-я 24 мес
8 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Велинград 12 м
9 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 28.08.2018 1 1 контр. Б.я 12 м
10 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Б-я 12 м
11 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Руен 12 м
12 ЗОП Горива - А95Н,ДГи ГПБ, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Б-я 12 м
13 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ,ГПБ, ГСМ, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Б-я 12 м
14 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
15 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 1 1 контр. Б-я 24 м
16 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. Катунци 12 м
17 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. Б-я 24 м
18 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Б-я 12 м
19 ЗОП Дизелово гориво - съгл. приложение, търгува се от 14.08.18 300 1 хил.л Б-я 24 мес
20 ЗОП Дизелово гориво /газьол за отопл., търгува се от 22.08.18 200 1 хил.л Сливен 9 мес.
21 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 28.08.2018 24 1 хил.л София 24 м
22 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 28.08.2018 75 1 хил.л 250 км 36 м
23 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 28.08.2018 г. 25 1 хил.л 500 км 8 мес
24 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 1 1 контр. 50 км 12 м
25 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 30 1 хил.л 490 км 12 м
26 ЗОП Гориво за отопление , наливно, търгува се от 28.08.2018 1 1 контр. Б-я 48 м
27 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 1 1 контр. Б-я 24 мес
28 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 200 1 хил.л София, Баня, Пъстрогор, Харманли 8 мес.
29 ЗОП Масло за ДВГ Komatsu ЕО15W40, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
30 ЗОП Редукторно масло по ISO 150 или еквивалент, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
31 ЗОП Смазочни масла - по приложение, търгува се от 07.08.2018 2 2 контр. 250 км 12 м
32 ЗОП Трансмисионно масло Komatsu ТO 30, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
33 ЗОП Трансмисионно масло по SAE 90 или еквивалент, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. Раднево 60 дни
34 ЗОП Трансформаторно масло наливно,цистерни,съгл.прил, търгува се от 15.08.18 20 1 т. 100 км 12 м
35 ЗОП Хидравлично масло - хидростатично, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
36 ЗОП Хидравлично масло Komatsu HO46-HM, наливно, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Раднево 60 дни
37 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. Б-я 60 мес
38 ЗОП Горива газ пропан бутан, търг.се от 01.08.18 1 1 контр. 350 км 36 м
39 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 3 3 контр. 260 км 12 м
ПРОДАВА
40 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 240 240 контр. Б-я 30 р. дни
41 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 78 78 контр. Б-я 30 дни
42 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
43 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 61 61 контр. Б-я 30 р. дни
44 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 59 59 контр. Б-я 30 р. дни
45 ПДИ Черни и цветни метали електроди,кабели,проводниц,търг.се от 27.07.18 1210 1210 контр. Б-я 30 дни
46 ПДИ Скрап от черни метали, насипно, по оглед, търгува се от 21.08.18 2000 1 т. 300 км в
47 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, насипно, търгува се от 21.08.18 30 30 контр. 300 км в
48 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес търгува се от 14.08.18 г. 9 9 контр. 300 км веднага
49 ПДИ Скрап от черни метали, по спесификация, търгува се от 25.07.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
50 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 1 1 контр. 250 км в
51 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 7 7 контр. Б-я 30 дни
52 ПДИ Скрап от цветни метали по оглед, насипно, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. София в
53 ПДИ Скрап от цветни метали по спесификация, насипно, търгува се от 25.07.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
54 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 238 238 контр. Б-я 30 р. дни
55 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 118 1 контр. Б-я 30 дни
56 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
57 ПДИ Специализирано оборудване движиви вещи по спесиф., търгува си от 28.08.2018 3 3 контр. Б-я 30 р.дни
58 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 21.08.2018 15 15 контр. Б-я 20 р дни
59 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 10 10 контр. Б.я 20 р дни
60 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се 17.01.18 708 708 контр. Б.я 30 дни
61 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 128 128 контр. Б.я 30 дни
62 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 01.02.2017 4320 4320 контр. Б-я 30 р. дни
63 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 3834 3834 контр. Б-я 30 р.дни
64 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 29 29 контр. Б.я 150 дни
65 ПДИ Специализирано оборудване отпадъци по спесиф., търгува сe от 10.07.2018 1 1 контр. 140 км 12 м
66 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 2 2 контр. Пловдив 30 дни
КУПУВА
67 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2 1 хил.л София 3 дни
68 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2.5 1 хил.л София 5 дни
69 * Дизелово гориво за отопление, наливно 3.5 1 хил.л София 5 дни
70 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
71 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
72 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 3000 1 т. Б-я 12 м
ПРОДАВА
73 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
74 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 1000 1000 контр. Свищов 12 м
75 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
76 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
77 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
78 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
79 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
80 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
81 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
82 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество