Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 16
17, 18, 19 и 20 април 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 15 15 контр. Б-я 12 м
2 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 13740 2 т. Б-я 12 м
3 ЗОП Бензин А 95 Н - наливно, по спесификация, търг. се от 13.04.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
4 ЗОП Бензин А 95 Н наливно, търгува се от 28.03.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
5 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, по спесиф, търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 36 м
6 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, по спесиф, търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 36 м
7 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, наливно, търгува се от 13.04.18 1 1 контр. Б-я 12 м
8 ЗОП Джет А1 наливно, по спесификация, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. 450 км 12 м
9 ЗОП Джет А1 - наливно, по спесификация, търг. се от 13.04.2018 1 1 контр. 450 км 12 м
10 ЗОП Горива А95Н, ДГ Б6, ГПБ, меатн, търгува се от 24.04.18 3 3 контр. Б-я 6 мес
11 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 24.04.18 1 1 контр. Б-я 24 м
12 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 24.04.18 14 14 контр. Б-я 12 м
13 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГСМ, наливно, търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 24 м
14 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 36 м
15 ЗОП Горива -А95Н, А98Н, ДГ и масла, търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 24 м
16 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, наливно, търгува се от 13.04.18 1 1 контр. 200 км 12 м
17 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 04.04.2018 1 1 контр. Кнежа 24 м
18 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.03.2018 1 1 контр. Б-я 36 м
19 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 16 16 контр. Б-я 12 м
20 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, JET A1, газьол, търгува се от 10.1.18 1 1 контр. 350 км 12 м
21 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 1 1 контр. Б-я 24 м
22 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 13.04.18 1 1 контр. 400 км 36 м
23 ЗОП Дизелово гориво - наливно, по спесификация, търгува се от 13.04.18 1 1 контр. 450 км 12 м
24 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 11.04.2018 400 1 хил.л Сливен 12 м
25 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 1 1 контр. Б-я 5 мес
26 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. Сливен 12 м
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 08.03.2018 150 1 хил.л 400 км 48 м
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 80 1 хил.л 400 км 48 м
29 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. 200 км 12 м
30 ЗОП Масла - по спесификация, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
31 ЗОП Масла мот. и редукт. по спесиф, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
32 ЗОП Масла и греси - по спесификация, търгува се от 13.04.2018 1 1 контр. София 60 дни
33 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 3 3 контр. 260 км 12 м
ПРОДАВА
34 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 183 183 контр. Б-я 30 дни
35 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 80 80 контр. Б-я 30 дни
36 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
37 ПДИ Масла отработени,отпад.нефтопродукти,търг.се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
38 ПДИ Моторни масла по спесификация, в резервоари, търг.се от 22.11.17 10 10 контр. Пловдив 30 дни
39 ПДИ Моторни масла отработени, по спесификация, търг.се от 24.08.16 1 1 контр. Б-я 1 мес.
40 ПДИ Химикал и хим.изделия, по спесиф., търгува се от 28.03.18 58 58 контр. Б-я 30 р.дни
41 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 56 56 контр. Б-я 30 р.дни
42 ПДИ Стъклени изделия - буркани, насипно, търгува се от 28.03.2018 1 1 контр. Б-я в
43 ПДИ Черни метали и цветни, кабели и проводници,търг.се от 19.09.17 116 116 контр. Б-я 30 дни
44 ПДИ Скрап съгласно спесификация, търгува се от 24.04.2018 3 3 контр. 450 км 12 м
45 ПДИ Скрап съгласно спесификация, търгува се от 24.04.2018 12 12 контр. 450 км 12 м
46 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спесиф.,търгува се от 18.04.18 1 1 контр. Б-я 1 мес.
47 ПДИ Скрап от черни брак. релси, по спесиф., търгува се от 18.04.2018 1 1 контр. Б-я 7 мес
48 ПДИ Скрап от черни метали - технол.отпадък,по спесиф.,търгува се от 04.04.18 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
49 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 7 7 контр. Б-я 30 дни
50 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 04.04.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
51 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
52 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.04.18 8 8 контр. Б-я 20 р дни
53 ПДИ Специализирано оборудване - скрап, по спесификация, търгува се от 24.04.18 1 1 контр. Б-я 30 раб.дни
54 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 18.04.18 3 3 контр. Б-я 20 р дни
55 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи по спесифик.,търгува се от 04.04.18 6 6 контр. Б-я 20 р дни
56 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 28.03.18 3 3 контр. Б-я 20 р дни
57 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 21.03.18 2 2 контр. Б-я 20 р дни
58 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 895 895 контр. Б.я 30 дни
59 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 175 175 контр. Б.я 30 дни
60 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 2 2 контр. Пловдив 30 дни
61 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 1 1 контр. Б-я 1 м.
62 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 5218 5218 контр. Б.я 30 р.дни
63 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 2177 2177 контр. Б-я 30 дни
КУПУВА
64 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2.5 1 хил.л София 5 дни
65 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2 1 хил.л Сливница 5 дни
66 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
67 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
68 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 3000 1 т. Б-я 12 м
ПРОДАВА
69 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
70 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 1000 1000 контр. Свищов 12 м
71 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
72 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
73 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
74 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
75 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
76 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
77 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
78 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество