Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 42
16, 17, 18 и 19 октомври 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Брусарци 24 м
2 ЗОП Въглища - тип "Донбас", насипни, търгува се от 21.08.18 1 1 контр. Велинград 12 м
3 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 3457 2 т. Б-я 12 м
4 ЗОП Горива - А95, ДГ и ГСМ, наливно, търгува се от23.10.2018 1 1 контр. Б-я 36 м
5 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, търгува се от 23.10.2018 2 2 контр. Б-я 12 м
6 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 12.10.18 1 1 контр. Б-я 60 м
7 ЗОП Горива - А95, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 23.10.2018 1 1 контр. Б-я 14 мес
8 ЗОП Горива - А95, ДГБ6, ПБ и метан, търгува се от 23.10.2018 3 3 контр. Б-я 6 мес
9 ЗОП Горива - А95, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 23.10.2018 1 1 контр. Б-я 36 м
10 ЗОП Горива - ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 16.10.2018 г. 1 1 контр. 250 км 12 м
11 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 16.10.2018 г. 1 1 контр. 400 км 12 м
12 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търг. се от 16.10.18 г. 2 2 контр. Б-я 12 м
13 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 1 1 контр. Б.я 60 м
14 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 1 1 контр. Б.я 60 м.
15 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 1 1 контр. Б-я 24 м
16 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 1 1 контр. Б-я 24 м
17 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, наливно,търг.се от 12.10.18 1 1 контр. Б-я 24 м
18 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, наливно, търг. се от 12.10.18 1 1 контр. Б-я 24 м
19 ЗОП Дизелово гориво - 10 ppm, E5, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. Б-я 6 мес
20 ЗОП Дизелово гориво Е5, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 250 км 12 м
21 ЗОП Дизелово гориво 10 ppm E5, търгува се от 16.10.2018 33 1 хил.л 100 км 12 м
22 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 1 1 контр. Б-я 24 м
23 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 23.10.2018 г. 1 1 контр. 500 км 12 мес
24 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 100 1 хил.л 270 км 12 м
25 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 250 км 12 м
26 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 100 км 12 м
27 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 100 км 12 м
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. София 12 м
29 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 450 км 24 мес
30 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 150 1 хил.л 120 км 48 м
31 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 400 км 12 м
32 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 30 1 хил.л 490 км 12 м
33 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 23.10.2018 г. 1 1 контр. Своге 12 мес
34 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. Хасково 36 м
35 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 17.10.2018 1 1 контр. Харманли 8 мес
36 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 16.10.2018 30 1 хил.л 230 км 6 м
37 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. Б-я 12 м
38 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 12.09.2018 1 1 контр. Хасково 7 м.
39 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 1 1 контр. Б-я 24 мес
40 ЗОП Масло - диференциално, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 400 км 18 мес
41 ЗОП Смазочни материали - по спесификация, търгува се от 18.09.2018 1 1 контр. Раднево 60 дни
42 ЗОП Трансформаторно масло по спесификация, търгува се от 18.09.2018 1 1 контр. Раднево 60 дни
43 ЗОП Грес - литиева, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. 400 км 18 мес
44 ЗОП Грес за електрически машини, търгува се от 18.09.2018 1 1 контр. Раднево 60 дни
45 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 3 3 контр. 260 км 12 м
ПРОДАВА
46 ПДИ Хумус - насипно, по спесификация, търгува се от 04.09.18 307651 1230 куб.м София 30 дни
47 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 235 235 контр. Б-я 30 р. дни
48 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 78 78 контр. Б-я 30 дни
49 ПДИ Котелно гориво наливно в надз.резервоари, търгува се от 09.10.18 16314.22 18 т. Русе и Плевен 1 мес.
50 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
51 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 62 62 контр. Б-я 30 р. дни
52 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 52 52 контр. Б-я 30 р. дни
53 ПДИ Черни и цветни метали електроди,кабели,проводниц,търг.се от 27.07.18 1205 1205 контр. Б-я 30 дни
54 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по оглед, търгува се от 09.10.18 5 5 контр. 350 км в
55 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, търгува се от 03.10.2018 8 8 контр. 300 км в
56 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по оглед, търгува се от 18.09.18 1 1 контр. 300 км в
57 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес., търг. се 12.09.18 2 2 контр. Б.я 30 р.дни
58 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, насипно, търгува се от 21.08.18 10 10 контр. 300 км в
59 ПДИ Скрап от черни метали, по спесификация, търгува се от 25.07.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
60 ПДИ Скрап от черни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
61 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 1 1 контр. 250 км в
62 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 7 7 контр. Б-я 30 дни
63 ПДИ Скрап от цветни метали - по оглед, насипно, търгува се от 23.10.2018 1 1 контр. 350 км в
64 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 23.10.2018 1 1 контр. Б-я 40 р.дни
65 ПДИ Скрап от цветни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
66 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 238 238 контр. Б-я 30 р. дни
67 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 118 1 контр. Б-я 30 дни
68 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
69 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търг.се от 23.10.2018 11 11 контр. Б-я 20 р дни
70 ПДИ Специализирано оборудване -дв. вещи по спесификация, търгува се от 03.10.18 5 5 контр. Б-я 3 мес
71 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 708 708 контр. Б.я 30 дни
72 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 128 128 контр. Б.я 30 дни
73 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 01.02.2017 4320 4320 контр. Б-я 30 р. дни
74 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 3834 3834 контр. Б-я 30 р.дни
75 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 29 29 контр. Б.я 150 дни
76 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 2 2 контр. Пловдив 30 дни
КУПУВА
77 * Твърди горива - дърва за горене и въглища , търг.се от 17.10.18 2 2 контр. В.Търново 12 м
78 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2 1 хил.л София 3 дни
79 * Дизелово гориво за отопление, наливно 2.5 1 хил.л София 5 дни
80 * Дизелово гориво за отопление, наливно 3.5 1 хил.л София 5 дни
81 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 12000 1 хил.л Б-я 12 м
82 * Газьол за ПКЦ, наливно 1 1 контр. 250 км 2 мес.
83 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1 1 контр. София 12 м
84 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 09.10.2018 г. 1 1 контр. 500 км 12 м
85 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 09.10.2018 г. 1 1 контр. 500 км 12 м
86 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 19 1 хил.л 400 км 12 м
87 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 3000 1 т. Б-я 12 м
ПРОДАВА
88 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1200000 1200 м. 120 км 5 р.д.
89 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 1000 1000 контр. Свищов 12 м
90 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
91 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2300 10 т. 500 км в
92 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 3000 10 т. 500 км в
93 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 100000 5 л. Б-я 3 мес
94 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 20000 8 л. Б-я 3 мес
95 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 25000 2 л. Б-я 3 мес
96 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 20000 8 л. Б-я 3 мес
97 * Торове амониев нитрат, Казахстан/Турция 4000 8 т. Бургас 10 дни
98 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество