Нехранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 51
13, 14 и 15 декември 2017 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
КУПУВА
1 ЗОП Дърва за горене - твърди широколистни дървета, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. 400 км 12 м
2 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търгува се от 08.02.17 15 15 контр. Б-я 12 м
3 ЗОП Бензин А 95 Н, зимен, клас С, наливно, търгува от 08.11.17 15691 16 т. Сливен 12 м
4 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво Б6 и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. 250 км 24 м
5 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 1 1 контр. Б-я 12 м
6 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво, газ пропан бутан, масла и ГСМ, търгува се от 01.02.17 15 15 контр. Б-я 12 м
7 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. Б-я 12 м
8 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. Б-я 12 м
9 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. Б-я 12 м
10 ЗОП Горива - дизелово гориво Б6 и пропан бутан, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. 250 км 12 м
11 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н, дизелово гориво и масла, наливно, търгува се от 20.12.17 2 2 контр. Б-я 36 м
12 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво Б6 и метан, наливно, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. Б-я 24 м
13 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 1 1 контр. Б-я 24 м
14 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, търгува се от 13.12.17 1 1 контр. Б-я 12 м
15 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н и дизелоо гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 1 1 контр. Б-я 24 м
16 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 1 1 контр. Б-я 48 м
17 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 29.11.17 1 1 контр. Б-я 24 м
18 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 29.11.17 1 1 контр. Б-я 36 м
19 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 07.12.17 1 1 контр. Силистра 5 год.
20 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 13.12.17 229 1 хил.л 20 км 24 м
21 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 13.12.17 75 3 хил.л София, Кърджали, Хасково 12 м
22 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 1 1 контр. Б-я 5 мес
23 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 07.12.17 1 1 контр. Силистра 5 год.
24 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 20.12.17 40 1 хил.л 350 км 12 м
25 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 13.12.17 16.3 1 хил.л Силистра 12 м
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 260 1 хил.л 150 км 24 м
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 40 1 хил.л 50 км 12 м
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 30 1 хил.л 350 км 12 м
29 ЗОП Газьол за ПКЦ, съгласно спесификация, търгува се от 06.12.17 1317 1 хил.л Б-я 36 м
30 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 22.11.17 1 1 контр. 220 км 36 м.
31 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 07.12.17 1 1 контр. Силистра 5 год.
32 ЗОП Горива - дизелово гориво Б6 и газьол, търгува се от 13.12.17 2 2 контр. 450 км 36 м
33 ЗОП Гориво за отопление /газьол за ПКЦ/, търгува се от 22.11.17 165 1 хил.л София, Бургас 12 м
34 ЗОП Авиационно масло, по спесификация, търгува се от 20.12.17 1 1 контр. 250 км 12 м
35 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.16 2 2 контр. 260 км 12 мес
ПРОДАВА
36 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по приложение, търгува се от 25.10.17 59 59 контр. Б-я 30 дни
37 ПДИ Дървен материал, по спесификация, търгува се от 28.09.17 80 80 контр. Б-я 30 дни
38 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти, по спесификация, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
39 ПДИ Отработени масла отработени и отпадъчни нефтопродукти, търгува се от 28.09.17 1 1 контр. Б-я 60 р.дни
40 ПДИ Моторни масла, по спесификация, в резервоари, търгува се от 22.11.17 11 11 контр. Пловдив 30 дни
41 ПДИ Моторни отработени масла, по спесификация, търгува се от 24.08.16 1 1 контр. Б-я 1 мес.
42 ПДИ Химикали и химически продукти, по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 65 65 контр. Б-я 30 дни
43 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 61 61 контр. Б-я 30 р.дни
44 ПДИ Черни и цветни метали, кабели и проводници, търгува се от 19.09.17 220 220 контр. Б-я 30 дни
45 ПДИ Скрап по оглед, съгласно приложение, търгува се от 20.12.17 13 13 контр. 450 км 12 м
46 ПДИ ЖП релси, по спесификация, търгува се от 19.09.17 6 6 контр. Б-я 30 дни
47 ПДИ Специализирано оборудване - гранитни, мраморни плочи и бордюри, търгува се от 26.10.16 46 46 контр. Перник в
48 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 06.12.17 10 10 контр. Б-я 20 р дни
49 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 29.11.17 5 5 контр. Б-я 20 р дни
50 ПДИ Специализирано оборудване - скрап по спесификация, търгува се от 06.12.17 5 5 контр. Б.я 30 р.дни
51 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 22.11.17 3 3 контр. Б.я 20 р дни
52 ПДИ Специализирано оборудване, по спесификация, търгува се от 29.11.17 2 2 контр. Пловдив 30 дни
53 ПДИ Специализирано оборудване - лекарствени средства и субстанции, търгува се от29.11.17 188 188 контр. Б-я 30 дни
54 ПДИ Специализирано оборудване - лекарствени средства и медицински изделия, търгува се от 29.11.17 1041 1041 контр. Б-я 30 дни
55 ПДИ Специализирано оборудване - стъклен отпадък, търгува се от 23.08.17 1 1 контр. Б.я 20 дни
56 ПДИ Специализирано оборудване, по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 5230 5230 контр. Б.я 30 р.дни
57 ПДИ Специализирано оборудване, по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 3000 3000 контр. Б-я 30 дни
КУПУВА
58 * Дизелово гориво, наливно, търгува се от 20.12.17 19 1 хил.л 490 км 12 м
ПРОДАВА
59 * Дървен материал - дъбови талпи, сурови, фасонирани, д.2 м/д. 32мм/ ш.52 мм 50 1 куб.м 100 км 60 дни
60 * Дървен материал - букови талпи, сурови, фасонирани, д.2 м/ д.32мм/ ш.52 мм 50 1 куб.м 100 км 60 дни
61 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 500 5 т. 200 км 30 дни
62 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 1300 10 т. 500 км в
63 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2000 10 т. 500 км в
64 * Турбинно масло, във варели х 205 л 100000 5 л. Б-я 3 мес
65 * Двигателни масла М 10 Д, във варели х 205 л, Русия 20000 8 л. скл.куп 1 м.
66 * Редукторно масло, във варели х 205 л 25000 2 л. Б.я 3 мес
67 * Хидравлично масло М Х Л 46, във варели х 205 л, Русия 20000 8 л. скл.куп 1 м.
68 * Черни метали, по оглед и спесификация, без право на рекламация 2030 2030 контр. Б.я в
69 * Специализирано оборудване, съгласно приложение 65 65 бр. 350 км в
70 * Специализирано оборудване - локомотив,в движение, 6 месеца в гаранционен срок 1 1 контр. 150 км в
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество