Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 50
6, 7 и 8 декември 2017 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 280.00 - 290.00 N. Q
незабавна доставка - до склад на купувача 315 315
Количество (тона) 8100 8000
Сделки: 8000 тона на цена 315.00 лв./тон
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 270 290
Количество (тона) 150 100
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 260.00 - 270.00 300
Количество (тона) 200 150
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 530.00 - 540.00 560
незабавна доставка - високи показатели 580 N. Q
незабавна доставка - биологично сертифицирана 800 1050
Количество (тона) 500 425
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач