Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 49
4, 5, 6 и 7 декември 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 330.00 - 340.00 350.00 - 360.00
Количество (тона) 1000 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 310.00 - 330.00 340.00 - 350.00
Количество (тона) 150 200
ЦАРЕВИЦА
доставка януари 2019 г. - реколта 2018 г., EXW 250 N.Q.
незабавна доставка, EXW 260.00 - 280.00 N.Q.
Количество (тона) 2000
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 540.00 - 550.00 570.00 - 580.00
Количество (тона) 150 200
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество