Зърно
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 7
14, 15 и 16 февруари 2018 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВА ПРОДАВА
min - max min - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW 270 295.00- 305.00
Количество (тона) 100 200
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP, в чували по 50 кг 400 N. Q
незабавна доставка - EXW N. Q 265.00 - 270.00
Количество (тона) 2 200
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW 265 290.00 - 300.00
Количество (тона) 100 150
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW 545 570.00 - 580.00
Количество (тона) 100 100
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач