Седмичен обзор табличен
4 - 7 декември 2018 г.
Наименование на стоката Цена купува Промяна Цена продава Промяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка - EXW 330 - 350 -
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка - EXW 310 - 340 10
3 Царевица
незабавна доставка - рек. 2018 г., доставка ян.2019 г. 250 30 N.Q. -
незабавна доставка - ЕXW 260 - N.Q. -
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка - ЕXW 540 - 570 -
5 Овес, насипно 280 - N.Q. -
6 Зрял боб, ръчно чистен, в чували х 50 кг N.Q. - 2300.00 - 2450.00 -
7 Фъстъци, натурални, в чували х 25 кг, Китай N.Q. - 3500 -
8 Орехи с черупка, в чували N.Q. - 3400 -
9 Техническа сол 80.00 - 91.67 - 80.00 - 91.67 -
10 Гориво за отопление лв./хил.л 1667.00 - 1716.00 - 1664.00 - 1744.00 -
11 Газьол за ПКЦ лв./хил.л 1704.00 - 1834.00 - 1704.00 - 1834.00 -
12 Литиева грес лв/кг 4.71 - 4.92 - 4.71 - 4.92 -
13 Смазки лв./кг 3.80 - 4.92 - 3.80 - 4.92 -
14 Хидравлични масла лв./хил.л 7990 - 7990 -
15 Моторни масла лв./хил.л 3100.00 - 4230.00 - 3100.00 - 4230.00 -
16 Компресорно масло лв./хил.л 3200 - 3200 -
17 Трансмисионно масло лв./хил.л 3310.00 - 5950.00 - 3310.00 - 5950.00 -
18 Машинно масло лв./хил.л 2680 - 2680 -
Центр.курс на БНБ за 7.12.2018 1 USD = 1.72305 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани