Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 32
04. - 07.08.2020
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКоличествоМерна единицаДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПДърва за горененасипно28.01.20201контр.1Брусарци48 мес.
2ЗОПВъглищачерни, обогатени, тип "Донбас"11.08.20201контр.1Гоце Делчев12 мес.
3ЗОППрироден газкомпресиран, за отопление07.07.202035хил.н.куб.м1Троян12 мес.
4ЗОПСол за посипване на пътищанасипно28.07.20201контр.1110 км24 мес.
5ЗОПАвтомобилен бензин F 67наливно19.05.20201контр.1Долна Митрополия6 мес.
6ЗОПАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас C, минерален без биокомпоненти09.07.202035857.2т.36Сливен12 мес.
7ЗОПРеактивно гориво JET A1наливно01.04.20209240т.9Сливен3 мес.
8ЗОПГориваА95Н, ДГ, наливно09.04.20191контр.1България8 мес.
9ЗОПГориваА95Н, ДГ, наливно09.06.20201контр.1Летница36 мес.
10ЗОПГориваА95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, наливно07.07.20201контр.1Троян12 мес.
11ЗОПГориваА95Н, ДГ, ГПБ, наливно14.07.20201контр.1България36 мес.
12ЗОПГориваА95Н, ДГ, наливно11.08.20201контр.1Якоруда36 мес.
13ЗОПГориваА95Н, А100Н и ДГ, наливно11.08.20201контр.1България12 мес.
14ЗОПГориваА95Н, ДГ, наливно27.12.20191контр.1Якимово48 мес.
15ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти09.07.202062489.4т.63Сливен12 мес.
16ЗОПГориво за отоплениеналивно11.08.20201контр.1Якоруда36 мес.
17ЗОПДизелово горивоза отопление, наливно10.09.20191контр.1Поморие24 мес.
18ЗОПДизелово горивоналивно04.08.202070хил.л1Карнобат12 мес.
19ЗОПДизелово горивоналивно11.08.20201контр.1Асеновград36 мес.
20ЗОПДизелово гориво F 54наливно19.05.20201контр.1Долна Митрополия6 мес.
21ЗОПГориво за отоплениеналивно28.07.2020200хил.л1170 км36 мес.
22ЗОПКотелно горивоналивно, с ЖП цистерни07.08.20201контр.1България18 мес.
23ЗОПМаслапо спесификация11.08.20201контр.1България60 дни
24ЗОПМаслапо спесификация11.08.20201контр.1България60 дни
25ЗОПМаслапо спесификация11.08.20201контр.1Якоруда36 мес.
26ЗОПМасла и ГСМпо спесификация05.11.20191контр.1България12 мес.
27ЗОПМасла и ГСМпо спесификация18.03.20201контр.1Сливен36 мес.
28ЗОПМасла и ГСМпо спесификация28.07.20201контр.1България90 дни
29ЗОПМасла и ГСМпо спесификация04.08.20201контр.1Враца36 мес.
30ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация03.09.20199контр.9София24 мес.
31ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация19.06.20202контр.2България24 мес.
32ЗОПТрансформаторно маслосвежо, наливно, в цистерни07.05.202045т.1България24 мес.
33ЗОПГориваА95Н, ДГ, ГПБ, наливно04.02.20201контр.1Маджарово36 мес.
ПРОДАВА
34ПДИДърва за горенечерен и бял бор, дърва за огрев27.05.20201контр.1Сливница40 дни
35ПДИДърва за горененасипно16.06.2020500т.1250 км6 мес.
36ПДИТекстилни изделиясъгласно приложение29.10.2019167контр.167България30 дни
37ПДИДървен материалнасипно, по спесификация29.10.201950контр.50България30 дни
38ПДИБензин А95Нзимен, клас C, минерален без биокомпоненти05.08.20209528.438т.10Сливен60 дни
39ПДИКотелно горивопо спесификация05.08.202012474.65т.12България30 дни
40ПДИХимикали и химични изделияпо спесификация29.10.201969контр.69България30 дни
41ПДИАвтомобилни гумипо спесификация29.10.201942контр.42България30 дни
42ПДИОтпадъци от черни металии цветни метали, по спецификация27.05.20203контр.3България30 р.дни
43ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация06.08.20201контр.1България24 мес.
44ПДИСкрап черни и цветни металипо спесификация04.08.20201контр.1България10 р. дни
45ПДИЧерни и цветни металинасипно, по спесификация29.10.2019516контр.516България30 дни
46ПДИОтпадъци от цветни металипо спесификация04.08.20203контр.3България12 мес.
47ПДИСкрап от цветни металипо спесификация30.06.20201контр.1България40 р.дни
48ПДИСкрап от цветни металипо спесификация30.06.20201контр.1България40 р.дни
49ПДИИндустриални стокилекарствени продукти, по спесификация25.02.202025контр.25България30 дни
50ПДИСпециализирано оборудванедвижими вещи по спесификация21.07.20207контр.7България6 мес.
51ПДИСпециализирано оборудванедвижими вещи, по спесификация28.07.20204контр.4България3 мес.
52ПДИСпециализирано оборудванедвижими вещи по спесификация11.08.20205контр.5България6 мес.
53ПДИСкрепителни елементивинтове и нитове, по спесификация29.10.2019220контр.220България30 дни
54ПДИСпециализирано оборудваненасипно, по спесификация29.10.20197628контр.7628България30 дни
55ПДИСпециализирано оборудванемед.продукти,изделия, болнично-домакинско имущество29.10.20191036контр.1036България30 дни
56ПДИСпециализирано оборудванепродукти, изделия и субстанции за нехуманни цели29.10.2019154контр.154България30 дни
КУПУВА
57*Дизелово горивоналивно31.01.201812000хил.л1България12 мес.
58*Дизелово горивоналивно10хил.л5Плевен3 мес.
59*Котелно горивоналивно31.01.20183000т.1България12 мес.
60*Котелно горивоналивно, в автоцистерни26.11.20191500т.1България12 мес.
61*Котелно горивоналивно23.05.20191500т.1България12 мес.
ПРОДАВА
62*Сол за посипване на пътищанасипно5000т.5400 кмведнага
63*Текстилни изделиязащитни маски за многокр.употреба, х 1 бр. в ПЕ фолио с перфорация4контр.4Българияведнага
64*Текстилни изделияпредпазни маски за еднократна и многократна употреба10000бр.10Харманливеднага
65*Текстилни изделиязащитни маски за многокр.употреба, в каш.х 1000 бр.100 бр.в пакет2000000бр.1България60 р.дни
66*Пелетив чували х 15 кг, на палет, насипно3000т.125Свищовведнага
67*Пелетишироколистен дървесен материал, акация150т.5400 км30 дни
68*Пелетиот бук, клас А, в торби х 15 кг500т.5200 км30 дни
69*Бензин А95Нналивно45хил.л45България18 мес.
70*Реактивно гориво JET A1наливно30хил.л10България12 мес.
71*Дизелово горивоналивно41хил.л49Българияведнага
72*Дизелово горивоналивно110хил.л110България12 мес.
73*Дизелово горивоналивно80хил.л80България12 мес.
74*Дизелово горивоналивно10хил.л350 км3 дни
75*Дизелово гориво Б6наливно95хил.л95България12 мес.
76*Газьолналивно17.5хил.л18Българияведнага
77*Газьол за ПКЦналивно100хил.л100България12 мес.
78*Дезинфектант за ръце и кожив бутилки х 550 мл или в туби х 10 л5000бр.5250 км3 дни
79*Химикалиспирт, денатуриран етанол20000л.100България30 дни
80*Химикали и химически продуктибиоциден препарат "Дезаква АН"5000л.500Българияведнага
81*Черни металипо оглед, по спецификация2030контр.2030Българияведнага
82*Специализирано оборудванемедицински тест, 50 бр.в кутия18000бр.20Италия20 дни
83*Специализирано оборудванеразпределителни трансформатори, по спесификация1контр.1Българияведнага
84*Специализирано оборудванепредпазни шлемове от вералит5000бр.5250 км3 р.дни
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество