Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 32
9.08. - 12.08.2022
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКоличествоМерна единицаДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПДърва за огрев02.08.2022850.00куб.м1Котел4 мес.
2ЗОПДърва за огревшироколисна дървесина с дължина 1 м16.08.20221.00контр.1270 км8 мес.
3ЗОППрироден газпо спесификация28.06.202243.00контр.43България48 мес.
4ЗОПБензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти10.08.202253519.73т54Сливен12 мес.
5ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно09.08.20221.00контр.1България12 мес.
6ЗОПАвиационно гориво JET A1наливно09.08.20221.00контр.1България12 мес.
7ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно09.08.20221.00контр.1България24 мес.
8ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно09.08.20221.00контр.1Павел баня24 мес.
9ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно09.08.20221.00контр.1Омуртаг60 мес.
10ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно09.08.20221.00контр.1България36 мес.
11ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно/бензиноколонка09.08.20221.00контр.1Криводол48 мес.
12ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно/бензиноколонка09.08.20221.00контр.1България48 мес.
13ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно16.08.20221.00контр.1България24 мес.
14ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ и ГПБ, наливно12.07.20221.00контр.1България24 мес.
15ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти26.07.20227172.77т8Сливен, Поликрайще12 мес.
16ЗОПГазьол за ПКЦналивно09.08.20221.00контр.1София62 мес.
17ЗОПГазьол за ПКЦналивно09.08.20221.00контр.1Панагюрище24 мес.
18ЗОПГазьол за ПКЦналивно, в цистерни09.08.20221.00контр.1България36 мес.
19ЗОПГазьол за ПКЦналивно16.08.20221.00контр.1България24 мес.
20ЗОПГазьол за ПКЦналивно16.08.202233.00хил.л1500 км12 мес.
21ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация19.07.202213.00контр.13България24 мес.
22ЗОПМинерални маслапо спесификация21.06.20225.00контр.5Пловдив2 мес.
23ЗОПСмазочни масла и препаратимоторни, трансмисионни, компресорни масла и технологични течности02.08.20221.00контр.1София12 мес.
24ЗОПГаз пропан бутанналивно16.08.20223.00контр.3300 км21 мес.
25ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно, бензиноколонка09.08.20221.00контр.1България12 мес.
ПРОДАВА
26ПДИТекстилни изделияпо спесификация14.06.2022130.00контр.130България60 дни
27ПДИАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас С, минерален без биокомпоненти05.05.20224320.61т50Сливен30 дни
28ПДИКотелно горивоКГС ниско сернисто14.06.20224583.35т5ПБ Русе1 мес.
29ПДИОтпадъци от пластмасанасипно09.08.20221320.00т1Яна60 дни
30ПДИОтпадъци черни и цветни металискрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване.09.08.20221.00контр.1България20 р.дни
31ПДИОтпадъци черни и цветни металискрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване.09.08.20221.00контр.1България20 р.дни
32ПДИСкрап от черни и цветни металискрап от електр.ел.техника, отп.от цв.и черни метали от стоп.оборудване.09.08.20221.00контр.1България20 р.дни
33ПДИИндустриални стокифрезована асфалтова смес16.08.20221.00контр.1България180 дни
34ПДИСпециализирано оборудване- шевни хирургични материали14.06.202226.00контр.26София60 дни
35ПДИСпециализирано оборудване- продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели14.06.2022103.00контр.103България60 дни
36ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество14.06.2022947.00контр.947България60 дни
37ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация14.06.20223.00контр.3България60 дни
38ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
39ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
40ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
41ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
42ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация15.06.20221.00контр.1Бургас30 р.дни
43ПДИСпециализирано оборудванелични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти16.08.202232.00контр.32България60 р.дни
44ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация14.06.20227119.00контр.7119България60 р.дни
КУПУВА
45*Авиационен бензин 100 LLналивно23.11.202120.00хил.л1София12 мес.
46*Газьол за ПКЦналивно22.03.20225.00хил.л5България4 мес.
ПРОДАВА
47*Сол за посипване на пътищанасипно5000.00т5400 кмведнага
48*Денатуриран етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
49*Чист етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
50*Пелетив торби х 15 кг500.00т10200 км10 мес.
51*Автомобилен бензин А95Нналивно42.00хил.л42България12 мес.
52*Дизелово горивоналивно25.05.202217.00хил.л17България6 мес.
53*Дизелово горивоналивно86.00хил.л86България12 мес.
54*Дизелово горивоналивно55.00хил.л55България12 мес.
55*Дизелово горивоналивно22.06.202216.00хил.л16България6 мес.
56*Газьол за ПКЦналивно60.00хил.л60България12 мес.
57*Газьол за ПКЦналивно12.00хил.л12България4 мес.
58*Газ пропан бутанналивно60.00хил.л60България12 мес.
59*Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество