Седмичен обзор (табличен)

11 - 14 януари 2022 година
Наименование на стокатаЦена купуваПромянаЦена продаваПромяна
1 Хлебна пшеница - II-Б група
незабавна доставка - ЕXW540-N.Q.-
2 Царевица
незабавна доставка - DAP480-505-
3 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка - ЕXW1100-1200-
4 Зрял боб, в чували х 50 кгN.Q.-3330-
5 Слънчогледово олио, в бут.х 1 л лв./лN.Q.-3-
6Слънчогледово олио, в цистерни х 20 тN.Q.-3000-
7 Пилешко месо, с ДДС лв./кгN.Q.-3.7-
8 Техническа солN.Q.-150-
9 Бензин А-95 H лв./хил.л 1860.00 - 2020.00-1860.00 - 2020.00-
10 Бензин А-100 H лв./хил.л 2060.00 - 2266.67-2060.00 - 2266.67-
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 1920.00 - 2100.00-1920.00 - 2100.00-
12 Дизелово гориво лв./хил.л 1995.00 - 2090.00-1995.00 - 2090.00-
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л1873.67 - 1983.56-1873.67 - 1983.56-
14 Газ пропан бутан лв./хил.л1080.00 - 1150.00-1080.00 - 1150.00-
15 Газ пропан бутан лв./кг2.81-2.81-
16 Котелно гориво N.Q.-1000-
17 Природен газ лв./хил.норм.куб.м1915.00 - 1945.36-1915.00 - 1945.36-
18 Антифриз лв./хил.л6670-6670-
19 Спирачна течност лв./хил.л 10830-10830-
20 Греси лв./кг7.71-7.71-
21 Хидравлични масла лв./хил.л5670-5670-
22 Двигателни масла лв./хил.л5670-5670-
Центр.курс на БНБ за 14.01.20221 USD = 1.70621 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани