Базови борсови цени на горива

За справки по Базови борсови цени на горивата, моля обърнете се към екипа на ССБ АД.

БАЗОВИ БОРСОВИ ЦЕНИ НА ГОРИВА /ББЦ/
в сила от 17.00 ч. на 07 август 2020 г.
ББЦ е формирана като средно аритметична цена на база 10 /десет/ поредни, последно сключени на пода на Софийска стокова борса АД сделки, за конкретната стока.
Наименование на стокатаБазова борсова цена в лева на хил.литра без ДДСCPV код от списък на стоките по чл.79, ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, т.6 от ЗОП
Авиационен керосин - JET A11253.3509131000-6
Бензин А95Н1200.0009132100-4
Дизелово гориво Б61494.9709134200-9
Дизелово гориво1488.2109134200-9
Газьол за ПКЦ1482.6109134000-7
Газ пропан бутан663.6709122000-0