Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 2
11 - 14 януари 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW530.00 - 540.00NQ
Количество (тона)200.000.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP480.00505.00
Количество (тона)20000.00200.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW1100.001200.00
Количество (тона)100.00200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество