Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 38
15 - 18 септември 2020 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW310.00320.00 - 330.00
Количество (тона)200.00150.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW300.00N.Q
Количество (тона)150.000.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW290.00 - 295.00300.00 - 305.00
Количество (тона)150.00100.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW700.00 - 710.00720.00 - 740.00
Количество (тона)150.00250.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество