Справки

Основната роля на Софийска стокова борса е да изготвя, обобщава и информира клиенти, институции, международни организации и др. за реалните пазарни цени на търгуваните стоки

• Обмен на информация с всички участници в непосредствената борсова търговия и техните клиенти, с външни потребители на ценова информация и с редовните партньори в изготвяне на пазарни анализи като „Профекс Консулт“ ЕООД и САПИ
• Сътрудничество с всички медии и чрез средствата за масова информация разпространява и отразява движението на цените на стоките на седмична и месечна база
• Поддържане на редовни контакти и обмен на информация с най-големите световни борсови пазари в САЩ – Чикаго, Минеаполис, Канзас, Буенос Айрес, ЕВРОНЕКСТ, Токио и др.