Софийска стокова борса АД

Правилник и членство

Борсов правилник, Условия за членство, Тарифа за таксите и Списък на членове и брокери

Условия


Член на борсата може да бъде всяко лице, имащо качеството на търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, включително търговските дружества независимо от наличието и размера на чуждестранното участие в тях.

Всеки акционер, който притежава акции в размер на 1% от капитала на борсата може да бъде пълен член на борсата. Независимо от начина на придобиване на членство, никой борсов член не може да има повече от едно членство на отделен борсов кръг.

Въз основа на вписването в регистъра борсовият член получава идентификационен членски номер и му се издава удостоверение за членство.

Допълнителна информация по условията за членство можете да намерите в Борсовия правилник на ССБ АД или да се свържете с екипа на борсата.

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам