Софийска стокова борса АД

Оферти и протоколи

Списъци за текущата борсова седмица

Търговия

Търговските сесии от пръсъствената търговия на ССБ АД се провеждат в работни дни, както следва:

Вторник, сряда и четвъртък от 14:00 ч.

Петък от 10:00 ч.

Оферти

Офертите за настоящата борсова седмица се публикуват след 13:30 ч. в първия работен ден на всяка борсова седмица.

Протоколи

Протоколите за изминалата борсова седмица се публикуват след 11:00 ч. в последния работен ден на всяка борсова седмица.

ССБ АД използва бисквитки, за да подобри работата на интернет страницата на дружеството.

Приемам