Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 39
27.09.2022-30.09.2022
Индустриални Стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува сеК-воМерна ед.ДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПДърва за огрев02.08.2022850.00куб.м1Котел4 мес.
2ЗОПДърва за огревнарязани и нацепени по 25 см.04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
3ЗОПВъглищачерни, обогатени, клас "DO" или "GO", съгласно спецификация07.09.20221.00контр.1България24 мес.
4ЗОПВъглищанасипно04.10.20221.00контр.1Гоце Делчев12 мес.
5ЗОПВъглищапакетирани в чували04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
6ЗОППрироден газнасипно28.09.20221.00контр.1Стамболийски48 мес.
7ЗОППрироден газкомпресиран, в батерии от бутилки28.09.20221.00контр.1Свиленград12 мес.
8ЗОППрироден газпо спесификация28.06.202243.00контр.43България48 мес.
9ЗОППелетипакетирани28.09.20221.00контр.1Долна Митрополия12 мес.
10ЗОППелетив торби по 15 кг.04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
11ЗОПБензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти10.08.202253519.73т54Сливен12 мес.
12ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно20.09.20221.00контр.1България24 мес.
13ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно28.09.20221.00контр.1България24 мес.
14ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно28.09.20221.00контр.1България48 мес.
15ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно28.09.20221.00контр.1България12 мес.
16ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно04.10.20221.00контр.1Кюстендил24 мес.
17ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти07.09.20227172.77т8Сливен, Поликрайще12 мес.
18ЗОПДизелово горивоF 75, маркирано гориво за плавателни средства07.09.20221.00контр.1Варна30 р.дни
19ЗОПДизелово горивоналивно28.09.20221.00контр.1България12 мес.
20ЗОПДизелово горивоналивно04.10.20221.00контр.1490 км24 мес.
21ЗОПДизелово горивоналивно04.10.20221.00контр.1450 км7 мес.
22ЗОПГазьол за ПКЦналивно20.09.20221.00контр.1350 км8 мес.
23ЗОПГазьол за ПКЦналивно/автоцистерни28.09.2022246.00хил.л1България36 мес.
24ЗОПГазьол за ПКЦналивно28.09.2022150.00хил.л1Горна Малина60 мес.
25ЗОПГориво за отоплениеналивно07.09.20221.00контр.1Царево60 мес.
26ЗОПГориво за отоплениеналивно28.09.20221.00контр.1Силистра24 мес.
27ЗОПГориво за отоплениеналивно28.09.20221.00контр.1Свищов24 мес.
28ЗОПГориво за отоплениеналивно04.10.20221.00контр.1Гулянци36 мес.
29ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация27.09.20228.00контр.8България24 мес.
30ЗОПМаслатурбинни, смазочни, хидравлични, в автоцистерни28.09.20221.00контр.1България12 мес.
31ЗОПМинерални маслапо спесификация21.06.20225.00контр.5Пловдив2 мес.
32ЗОПМоторно масло28.09.20221.00контр.1България12 мес.
33ЗОПГресипо спесификация23.08.20221.00контр.1България12 мес.
34ЗОПГаз пропан бутанналивно28.09.20222.00контр.2300 км20 мес.
35ЗОПМеталипо спесификация04.10.20221.00контр.1България60 дни
ПРОДАВА
36ПДИТекстилни изделияпо спесификация14.06.2022124.00контр.124България60 дни
37ПДИКотелно горивоКГС ниско сернисто14.06.20224583.35т5ПБ Русе1 мес.
38ПДИМоторно масло и литиева смазкапо спесификация27.09.20222.00контр.2Бургас30 дни
39ПДИОтпадъци от пластмасанасипно04.10.20221227.32т1Яна9 дни
40ПДИЦветни и черни металипо спесификация27.09.202224.00контр.24Плевен, Варна60 дни
41ПДИСпециализирано оборудване- скрап от цветни метали29.09.20223.00контр.3България20 р.дни
42ПДИСпециализирано оборудванеРСБ 3-скрап/2022; РСБ-6,8-скрап/202204.10.20222.00контр.2България6 мес.
43ПДИСпециализирано оборудване- шевни хирургични материали14.06.202226.00контр.26София60 дни
44ПДИСпециализирано оборудване- продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели14.06.2022102.00контр.102България60 дни
45ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество14.06.2022947.00контр.947България60 дни
46ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация14.06.20222.00контр.2България60 дни
47ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
48ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
49ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
50ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221.00контр.1София7 р.дни
51ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация15.06.20221.00контр.1Бургас30 р.дни
52ПДИСпециализирано оборудванелични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти16.08.202232.00контр.32България60 р.дни
53ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация14.06.20227118.00контр.7118България60 р.дни
КУПУВА
54*Авиационен бензин 100 LLналивно23.11.202120.00хил.л1София12 мес.
55*Газьол за ПКЦналивно22.03.20225.00хил.л5България4 мес.
ПРОДАВА
56*Сол за посипване на пътищанасипно04.10.20225000.005400 кмведнага
57*Денатуриран етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
58*Чист етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
59*Пелетив торби х 15 кг500.00т10200 км10 мес.
60*Автомобилен бензин А95наливно100.00хил.л100България12 мес.
61*Бензин А95Нналивно69.00хил.л69България12 мес.
62*Бензин А95Нналивно45.00хил.л45България12 мес.
63*Бензин А95Нналивно100.00хил.л100България12 мес.
64*Бензин А95Нналивно60.00хил.л60България12 мес.
65*Дизелово горивоналивно100.00хил.л100България12 мес.
66*Дизелово горивоналивно35.00хил.л35България12 мес.
67*Дизелово горивоналивно70.00хил.л70България12 мес.
68*Дизелово горивоналивно60.00хил.л60България12 мес.
69*Дизелово горивоналивно90.00хил.л90България12 мес.
70*Дизелово горивоналивно25.05.202217.00хил.л17България6 мес.
71*Дизелово горивоналивно22.06.202216.00хил.л16България6 мес.
72*Газьол за ПКЦналивно50.00хил.л50България12 мес.
73*Газьол за ПКЦналивно54.00хил.л59България12 мес.
74*Газьол за ПКЦналивно12.00хил.л12България4 мес.
75*Газ пропан бутанналивно60.00хил.л60България12 мес.
76*Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество