Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 38
19, 20 и 21 септември 2023 година
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКоличествоМерна ед.Дели.МестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПВъглищапакетирани в чували04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
2ЗОППрироден газкомпресиран, за отопление08.08.20231.00контр.1България36 мес.
3ЗОППрироден газкомпресиран27.09.20231.00контр.1Велинград12 мес.
4ЗОППрироден газкомпресиран27.09.202320.00хил.н. куб.м1Троян8 мес.
5ЗОППелетинасипни27.06.20231.00контр.1Елешница12 мес.
6ЗОПАвтомобилен бензин F-67съгласно спецификация29.08.20231.00контр.1България120 дни
7ЗОПАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.202343074.41т44Сливен12 мес.
8ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно15.08.20231.00контр.1150 км36 мес.
9ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно15.08.20231.00контр.1150 км36 мес.
10ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно15.08.20231.00контр.1150 км36 мес.
11ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно15.08.20231.00контр.1150 км36 мес.
12ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ - наливно и бутилки22.08.20231.00контр.1България36 мес.
13ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно22.08.20231.00контр.1България12 мес.
14ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно13.09.20231.00контр.1България12 мес.
15ЗОПГориваА95Н, А98Н/А100Н и ДГ Е5, ДГ с добавка27.09.20231.00контр.1България12 мес.
16ЗОПГориваА95Н и ДГ Б627.09.20231.00контр.1България36 мес.
17ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ, наливно27.09.20231.00контр.1Искър36 мес.
18ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.202357519.51т58Сливен, Поликрайще12 мес.
19ЗОПДизелово гориво F-75- маркирано гориво за пл.средства, по спесификация29.08.20231.00контр.1България120 дни
20ЗОПДизелово гориво Е5за отопление, наливно27.09.202310.00хил.л1Велинград12 мес.
21ЗОПГазьол за ПКЦналивно, за отопление05.09.202325.00т1с.Соколово1 мес.
22ЗОПГазьол за ПКЦналивно05.09.20231.00контр.1Нова Загора12 мес.
23ЗОПГазьол за ПКЦналивно19.09.20233172.31хил.л1България12 мес.
24ЗОПГазьол за ПКЦналивно19.09.20231.00контр.1България12 мес.
25ЗОПГазьол за ПКЦналивно27.09.20231.00контр.1440 км24 мес.
26ЗОПГазьол за ПКЦналивно27.09.20231.00контр.1Дебелец24 мес.
27ЗОПГориво за отопление- газьол за ПКЦ, наливно, с автоцистерна29.08.202370.00хил.л1София24 мес.
28ЗОПКотелно гориво- мазут, КГС - нискосернисто, наливно12.04.202313092.80т14България12 мес.
29ЗОПМасла и смазкимасла, смазочни препарати, антифриз и сп течности27.09.20231.00контр.1Искър36 мес.
30ЗОПМасла и ГСМпо спесификация05.09.20231.00контр.1България12 мес.
31ЗОПМасла и смазкипо спесификация21.03.20233.00контр.3България12 мес.
32ЗОПМасла и смазкии специални течности, по приложение13.09.20231.00контр.1България150 дни
33ЗОПСмазочни материали- мин.моторно масло, универсална литиева смазка, наливно/варели31.05.20231.00контр.1Бургас, Сливен2 мес.
34ЗОПГаз пропан бутанналивно, с автоцистерни27.09.20231.00контр.1250 км14 мес.
35ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно25.07.20231.00контр.1България24 мес.
ПРОДАВА
36ПДИТекстилни изделия- тъкани и кожи, по спесификация13.09.2023106.00контр.106България60 дни
37ПДИАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас С, минерален без биокомпоненти, код 2710 12 4522.08.2023815.67т1Сливен30 дни
38ПДИКотелно горивонискосернисто, наливно06.06.2023310.35т2Русе2 мес.
39ПДИКотелно гориво- нискосернисто, наливно13.06.20232224.36т2Русе2 мес.
40ПДИОтработени маславъв варели х 210 л, по спесификация20.06.20234.00контр.4с.Горни Богоров8 дни
41ПДИОтработени маслаи отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация03.05.20231.00контр.1България60 р.дни
42ПДИУниверсално моторно маслоM6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно04.04.2023205.58т1Първомай30 дни
43ПДИКомпостнасипно22.11.202210000.00т1Кремиковци12 мес.
44ПДИКомпостнасипно22.11.20226000.00т1Кремиковци12 мес.
45ПДИКомпостнасипно13.06.2023500.00т2Горни Богоров10 р.дни
46ПДИОтпадъци от пластмасанасипно17.05.2023273.00т1Яна8 дни
47ПДИОтпадъци от пластмасанасипно23.05.2023278.00т1Яна8 дни
48ПДИОтпадъци от пластмасанасипно31.05.2023300.00т1Яна8 дни
49ПДИОтпадъци от пластмасанасипно06.06.2023280.00т1Яна8 дни
50ПДИКабели- бракувани, демонтирани, неразкомплектовани19.09.20231.00контр.1България1 мес.
51ПДИОтпадъци от пластмаса и каучукнасипно22.11.202240.00т1Кремиковци12 мес.
52ПДИЧерни металипо спесификация04.04.202314.00контр.14България60 р.дни
53ПДИОтпадъци от черни метали- брак.изолатори и вентилни отводнители15.08.20231.00контр.1България4 мес.
54ПДИОтпадъци цветни металибракувани, оловни, акумулаторни батерии30.08.20231.00контр.1България3 мес.
55ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация29.08.20238.00контр.8България6 мес.
56ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация29.08.20233.00контр.3София30 р.дни
57ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация05.09.20233.00контр.3България3 мес.
58ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация19.09.20234.00контр.4България3 мес.
59ПДИСпециализирано оборудванеотпадъци, по спесификация13.06.20231.00контр.1България12 мес.
60ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация04.04.20236131.00контр.6131България60 р.дни
61ПДИСпециализирано оборудване- лек.продукти-мед.изделия и субстанции за нехуманни цели, по спесификация04.04.2023284.00контр.284България60 р.дни
62ПДИСпециализирано оборудванелични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация04.04.202332.00контр.32България60 р.дни
63ПДИСпециализирано оборудванешевни хирургически материали, по спесификация04.04.202326.00контр.26България60 р.дни
64ПДИСпециализирано оборудване- инжекционни игли и спринцовки, по спесификация04.04.202314.00контр.14България60 р.дни
65ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация04.04.20232.00контр.2България60 р.дни
66ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество13.09.2023464.00контр.464България60 р.дни
67*Сол за посипване на пътищаЕгипет, по спесификация2000.00т2България15 дни
68*Текстилни изделия- камуфлажно платнище с капси2000.00бр.50130 км5 р.дни
69*Текстилни изделия- войнишки мешки10000.00бр.20130 км5 р.дни
70*Пелетиот широколистни дърва, в торби х 15 кг100.00т1250 км1 мес.
71*Автомобилен бензин А95Нналивно90.00хил.л90България12 мес.
72*Бензин А95Нналивно25.00хил.л25България12 мес.
73*Дизелово гориво Б6наливно50.00хил.л50България12 мес.
74*Дизелово гориво Б6наливно85.00хил.л85България12 мес.
75Дизелово гориво Е5наливно59.00хил.л59България12 мес.
76*Дизелово гориво Е5наливно75.00хил.л75България12 мес.
77*Газьол за ПКЦналивно48.00хил.л48България12 мес.
78*Газ пропан бутанналивно55.00хил.л55България12 мес.
79Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
80*Специализирано оборудване- бетонови колове за ограда, насипно9200.00бр.1Българияведнага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество