Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 5
31.01. - 3.02.2023
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКоличествоМерна единицаДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПДърва за огревпо спесификация30.12.20221.00контр.1Хасково, Тополовград30 дни
2ЗОПВъглищапакетирани в чували04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
3ЗОПМетанавтомобилно гориво, газоколонка15.11.20221.00контр.1София12 мес.
4ЗОПАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти24.01.202352146.00т53Сливен12 мес.
5ЗОПБензин А95Нналивно, от бензиноколонка18.01.20231.00контр.1България12 мес.
6ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно, съгласно спесификация24.01.20231.00контр.1България150 дни
7ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно31.01.20231.00контр.1София12 мес.
8ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно31.01.20231.00контр.1Варна12 мес.
9ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно31.01.20231.00контр.1Бурагс12 мес.
10ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно31.01.20231.00контр.1Горна Оряховица12 мес.
11ЗОПАвиационен керосин JET A1наливно31.01.20231.00контр.1Пловдив12 мес.
12ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно24.01.20231.00контр.1Шабла12 мес.
13ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно25.01.20231.00контр.1Девин24 мес.
14ЗОПГориваА95Н, ДГ,ГСМ и антифриз, наливно25.01.20231.00контр.1Девин24 мес.
15ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно31.01.20231.00контр.1320 км24 мес.
16ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно31.01.20231.00контр.1320 км24 мес.
17ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно31.01.20231.00контр.1България12 мес.
18ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно31.01.20231.00контр.1България12 мес.
19ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно31.01.20231.00контр.1България12 мес.
20ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно07.02.20231.00контр.1440 км60 мес.
21ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно07.02.20231.00контр.1България36 мес.
22ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно07.02.20231.00контр.1230 км24 мес.
23ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно07.02.20231.00контр.1Провадия24 мес.
24ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно07.02.20231.00контр.1Кнежа24 мес.
25ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно07.02.20231.00контр.1България24 мес.
26ЗОПГорива и ГСМА95Н и ДГ Б6, смазочни масла и препарати, наливно10.02.20231.00контр.1Ген.Тошево12 мес.
27ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти24.01.202375695.00т76Сливен, Поликрайще12 мес.
28ЗОПГориво за отоплениедизелово гориво Е 5, наливно24.01.20231.00контр.1250 км36 мес.
29ЗОПДизелово гориво F-54наливно24.01.20231.00контр.1България150 дни
30ЗОПДизелово гориво F-75наливно24.01.20231.00контр.1България90 дни
31ЗОПДизелово гориво Б6наливно, с автоцистерни18.01.20231.00контр.1180 км12 мес.
32ЗОПДизелово гориво Б6наливно07.02.20231.00контр.1България12 мес.
33ЗОПДизелово гориво Е 5наливно31.01.20231.00контр.1210 км12 мес.
34ЗОПДизелово гориво Е 510 ppm, наливно07.02.20231.00контр.1Провадия24 мес.
35ЗОПДизелово гориво Е 5наливно07.02.20231.00контр.1340 км24 мес.
36ЗОПГазьолза отопление, съгласно спесификация20.12.20221.00контр.1България12 мес.
37ЗОПГазьол за ПКЦналивно24.01.20231.00контр.1България90 дни
38ЗОПГазьол за ПКЦналивно11.01.2023100.00хил.л1Силистра60 мес.
39ЗОПГорива- газьол за ПКЦ и ДГ Е 5, наливно31.01.20231.00контр.1Челопеч24 мес.
40ЗОПГориво за отоплениегазьол за ПКЦ, наливно31.01.20231.00контр.1Перник24 мес.
41ЗОПГориво за отоплениегазьол за ПКЦ, наливно с автоцистерна31.01.20231.00контр.1България12 мес.
42ЗОПГориво за отоплениеналивно07.02.20231.00контр.1260 км36 мес.
43ЗОПМасла и ГСМпо спесификация31.01.20231.00контр.1България12 мес.
44ЗОПМасла и ГСМпо спесификация31.01.20231.00контр.1България12 мес.
45ЗОПМасла и ГСМпо спесификация07.02.20231.00контр.1Разлог12 мес.
46ЗОПМасла и ГСМпо спесификация07.02.20231.00контр.1Етрополе12 мес.
47ЗОПМасла и ГСМпо спесификация07.02.20231.00контр.1Пирдоп12 мес.
48ЗОПТрансформаторно маслоналивно, по спецификация25.01.20231.00контр.1България12 мес.
ПРОДАВА
49ПДИТекстилни изделияпо спесификация14.06.2022113.00контр.113България60 дни
50ПДИАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас С, минерален без биокомпоненти11.01.20234768.57т48Сливен30 дни
51ПДИКотелно горивоналивно03.01.2023641.98т1България1 мес.
52ПДИКотелно горивоКГС ниско сернисто14.06.20222534.71т3ПБ Русе1 мес.
53ПДИКомпостнасипно22.11.202210000.00т1Кремиковци12 мес.
54ПДИКомпостнасипно22.11.20226000.00т1Кремиковци12 мес.
55ПДИОтпадъци от пластмасанасипно24.01.2023130.00т1Яна8 дни
56ПДИОтпадъци от пластмасанасипно31.01.2023100.00т1Яна8 дни
57ПДИОтпадъци от пластмасанасипно07.02.2023150.00т1Яна8 дни
58ПДИОтпадъци от пластмаса и каучукнасипно22.11.202240.00т1Кремиковци12 мес.
59ПДИЦветни и черни металипо спесификация27.09.202222.00контр.22Плевен, Варна60 дни
60ПДИОтпадъци от цветни металипо спесификация22.11.20223.00контр.3България12 мес.
61ПДИСпециализирано оборудване- шевни хирургични материали14.06.202226.00контр.26София60 дни
62ПДИСпециализирано оборудване- продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели14.06.2022102.00контр.102България60 дни
63ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество14.06.2022947.00контр.947България60 дни
64ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация14.06.20222.00контр.2България60 дни
65ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация19.01.20235.00контр.5България3 мес.
66ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация19.01.20238.00контр.8България6 мес.
67ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация15.06.20221.00контр.1Бургас30 р.дни
68ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация31.01.202310.00контр.10България6 мес.
69ПДИСпециализирано оборудванелични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти16.08.202232.00контр.32България60 р.дни
70ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация14.06.20227115.00контр.7115България60 р.дни
71ПДИСпециализирано оборудванедвижими вещи, по спесификация18.10.202220.00контр.20110 км3 р.дни
КУПУВА
72*ГориваА95Н и ДГ, бензиноколонка31.01.20231.00контр.1България12 мес.
ПРОДАВА
73*Въглищанасипни2000.00т20Варна15 дни
74*Сол за посипване на пътищаЕгипет, по спесификация2000.00т2България15 дни
75*Денатуриран етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
76*Чист етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
77*Дървен материал- иглолистен, строителен материал, на връзки500.00куб.м1Украйна6 мес.
78*Пелетив торби х 15 кг500.00т10200 км10 мес.
79*Бензин А95Нналивно100.00хил.л100България12 мес.
80*Бензин А95Нналивно80.00хил.л80България12 мес.
81*Бензин А95Нналивно50.00хил.л50България12 мес.
82*Дизелово горивоналивно25.05.202217.00хил.л17България6 мес.
83*Дизелово гориво Е 5наливно37.00хил.л37България12 мес.
84*Дизелово гориво Е 5наливно64.00хил.л64България12 мес.
85*Дизелово гориво Е 5наливно60.00хил.л60България12 мес.
86*Газьол за ПКЦналивно60.00хил.л60България12 мес.
87*Газ пропан бутанналивно60.00хил.л60България12 мес.
88*Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
89*Специализирано оборудване- бетонови колове за ограда, насипно9200.00бр.1Българияведнага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество