Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 23
6, 7, 8 и 9 юни 2023 година
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКолич.Мерна ед.ДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПДърва за огревнасипно26.04.20231.00контр.1България24 мес.
2ЗОПВъглищатип Донбас, пакетирани26.04.20231.00контр.1България24 мес.
3ЗОПВъглищапакетирани в чували04.10.20221.00контр.1480 км10 дни
4ЗОППрироден газкомпресиран, за отопление, в бутилки06.06.20231.00контр.1България36 мес.
5ЗОПАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.202343074.41т44Сливен12 мес.
6ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, масла и ГСМ, наливно31.05.20231.00контр.1Каварна24 мес.
7ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно14.03.20231.00контр.1Съединение24 мес.
8ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и добавка Ad Blue, наливно31.05.20231.00контр.1140 км48 мес.
9ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно07.06.20231.00контр.1Петрич12 мес.
10ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно06.06.20231.00контр.1България36 мес.
11ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно06.06.20231.00контр.1250 км24 мес.
12ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно13.06.20231.00контр.1Сандански48 мес.
13ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно13.06.20237.00контр.7България24 мес.
14ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно13.06.20231.00контр.1България48 мес.
15ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, ГПБ, метан, масла и ГСМ, наливно06.06.20231.00контр.1320 км60 мес.
16ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.202357519.51т58Сливен, Поликрайще12 мес.
17ЗОПДизелово гориво F-54наливно24.01.20231.00контр.1България150 дни
18ЗОПДизелово гориво Е5наливно05.05.20231.00контр.1Варна36 мес.
19ЗОПДизелово гориво Е5наливно31.05.20231.00контр.1България12 мес.
20ЗОПГазьол за ПКЦналивно17.05.20231.00контр.1България36 мес.
21ЗОПГазьол за плавателни средства- маркиран, 10 ppm, наливно06.06.202350.00хил.л1380 км12 мес.
22ЗОПГоривадизелово гориво Е5 и газьол за ПКЦ, наливно13.06.20231.00контр.1350 км60 дни
23ЗОПГориво за отопление- газьол за ПКЦ, наливно06.06.20231.00контр.1220 км24 мес.
24ЗОПКотелно гориво- мазут, КГС - нискосернисто, наливно12.04.202313092.80т14България12 мес.
25ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация11.05.20233.00контр.3София24 мес.
26ЗОПМасла и ГСМмасла, греси, антифриз и смазочни материали31.05.20231.00контр.1110 км36 мес.
27ЗОПМасла и ГСМпо спесификация31.05.20231.00контр.1Приморско12 мес.
28ЗОПМасла и ГСМпо спесификация06.06.20231.00контр.1България12 мес.
29ЗОПМасла и ГСМпо спесификация06.06.20231.00контр.1България12 мес.
30ЗОПМасла и смазкипо спесификация21.03.202320.00контр.20България12 мес.
31ЗОПСмазочни материали- мин.моторно масло, универсална литиева смазка, наливно/варели31.05.20231.00контр.1Бургас, Сливен2 мес.
ПРОДАВА
32ПДИТекстилни изделия- тъкани и кожи, по спесификация04.04.2023107.00контр.107България60 дни
33ПДИКотелно горивонискосернисто, наливно28.04.20232224.36т2Русе2 мес.
34ПДИКотелно горивонискосернисто, наливно06.06.2023310.35т2Русе2 мес.
35ПДИКотелно гориво- нискосернисто, наливно13.06.20232224.36т2Русе2 мес.
36ПДИОтработени маслаи отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация03.05.20231.00контр.1България60 р.дни
37ПДИУниверсално моторно маслоM6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно04.04.2023205.58т1Първомай30 дни
38ПДИКомпостнасипно22.11.202210000.00т1Кремиковци12 мес.
39ПДИКомпостнасипно22.11.20226000.00т1Кремиковци12 мес.
40ПДИКомпостнасипно13.06.20231000.00т5Горни Богоров8 р.дни
41ПДИКомпостнасипно13.06.2023500.00т2Горни Богоров10 р.дни
42ПДИОтпадъци от пластмасанасипно17.05.2023273.00т1Яна8 дни
43ПДИОтпадъци от пластмасанасипно23.05.2023278.00т1Яна8 дни
44ПДИОтпадъци от пластмасанасипно31.05.2023300.00т1Яна8 дни
45ПДИОтпадъци от пластмасанасипно06.06.2023280.00т1Яна8 дни
46ПДИОтпадъци от пластмасанасипно13.06.2023180.00т1Яна8 дни
47ПДИОтпадъци от пластмаса и каучукнасипно22.11.202240.00т1Кремиковци12 мес.
48ПДИЧерни металипо спесификация04.04.202314.00контр.14България60 р.дни
49ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация06.06.202312.00контр.12България3 мес.
50ПДИСпециализирано оборудванеотпадъци, по спесификация13.06.20231.00контр.1България12 мес.
51ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация04.04.20236137.00контр.6137България60 р.дни
52ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество, по спесификация04.04.2023468.00контр.468България60 р.дни
53ПДИСпециализирано оборудване- лек.продукти-мед.изделия и субстанции за нехуманни цели, по спесификация04.04.2023287.00контр.287България60 р.дни
54ПДИСпециализирано оборудванелични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация04.04.202332.00контр.32България60 р.дни
55ПДИСпециализирано оборудванешевни хирургически материали, по спесификация04.04.202326.00контр.26България60 р.дни
56ПДИСпециализирано оборудване- инжекционни игли и спринцовки, по спесификация04.04.202314.00контр.14България60 р.дни
57ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация04.04.20232.00контр.2България60 р.дни
58*Сол за посипване на пътищаЕгипет, по спесификация2000.00т2България15 дни
59*Текстилни изделия- камуфлажно платнище с капси2000.00бр.50130 км5 р.дни
60*Текстилни изделия- войнишки мешки10000.00бр.20130 км5 р.дни
61*Пелетиот широколистни дърва, в торби х 15 кг100.00т1250 км1 мес.
62*Автомобилен бензин А95Нналивно90.00хил.л90България12 мес.
63*Дизелово гориво Б6наливно75.00хил.л75България12 мес.
64*Дизелово гориво Е5наливно80.00хил.л80България12 мес.
65*Газьол за ПКЦналивно95.00хил.л95България12 мес.
66*Газьол за ПКЦналивно60.00хил.л60България12 мес.
67*Газ пропан бутанналивно60.00хил.л60България12 мес.
68*Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
69*Специализирано оборудване- бетонови колове за ограда, насипно9200.00бр.1Българияведнага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество