Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Списък с офертите за борсова седмица № 20
17.05. - 20.05.2022
Индустриални стоки
NoВидИме на офертаЗабележкаТъргува се отКоличествоМерна единицаДелимостМестоположениеСрок на доставка
КУПУВА
1ЗОПВъглищанасипно06.12.20211.00контр.1Велинград24 мес.
2ЗОПБензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти05.04.202253519.73т54Сливен12 мес.
3ЗОПБензин А95Нналивно12.05.20221.00контр.1София-област12 мес.
4ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно05.05.20222.00контр.2България12 мес.
5ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ и ГСМ, наливно17.05.20221.00контр.1Ловеч12 мес.
6ЗОПГориваА95Н, А100Н и ДГ, наливно18.05.20221.00контр.1София24 мес.
7ЗОПГориваДГ, Газьол за ПКЦ, ДЖЕТ-А1, наливно14.04.20221.00контр.1400 км12 мес.
8ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно12.05.20229.00контр.9България36 мес.
9ЗОПГориваА95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, наливно12.05.20223.00контр.3България36 мес.
10ЗОПГориваА95Н, ДГ, ДГ с добавка, ГПБ, ГСМ и антифриз наливно12.05.20221.00контр.1Кричим24 мес.
11ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно17.05.20221.00контр.1България48 мес.
12ЗОПГориваА95Н, А98/100Н, ДГ, ДГ с добавка и ГПБ, наливно17.05.20221.00контр.1България12 мес.
13ЗОПГориваА95Н, А100Н и ДГ, наливно18.05.20221.00контр.1България24 мес.
14ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно25.05.20221.00контр.1300 км48 мес.
15ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно25.05.20221.00контр.1България36 мес.
16ЗОПГориваА95Н, А98/А100Н, ДГ и смазочни масла и препарати, наливно27.05.20221.00контр.1България12 мес.
17ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти18.03.20227172.77т8Сливен, Поликрайще12 мес.
18ЗОПДизелово горивоза извънпътна техника и трактори, наливно17.05.2022720.00хил.л1Шумен36 мес.
19ЗОПГазьолмаркиран, 10 ppm за плавателни средства28.04.202260.00хил.л1380 км12 мес.
20ЗОПГазьол за ПКЦналивно17.05.20221.00контр.1България12 мес.
21ЗОПГориво за отоплениеналивно25.05.2022400.00хил.л1Крумовград36 мес.
22ЗОПКотелно горивоналивно, в жп цистерни19.04.20223500.00т1България18 мес.
23ЗОПМасланаливно20.05.20221.00контр.1Пловдив12 мес.
24ЗОПМоторно масловъв варели х 208 л, по спесификация17.05.20221.00контр.135 км12 мес.
25ЗОПМаслапо спесификация20.05.20221.00контр.1Пловдив12 мес.
26ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно12.05.20221.00контр.1Благоевград24 мес.
ПРОДАВА
27ПДИТекстилни изделияв опаковки19.10.2021147.00контр.147България60 дни
28ПДИАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас С, минерален без биокомпоненти05.05.20228320.61т84Сливен30 дни
29ПДИКотелно горивоналивно19.10.20214583.35т5България1 мес.
30ПДИХимикали и химически продуктипо спесификация19.10.202165.00контр.65България60 дни
31ПДИСкрап от черни металинасипно25.05.20221.00контр.1350 кмведнага
32ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация02.11.20217.00контр.7България60 дни
33ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация08.04.20226.00контр.6България3 мес.
34ПДИСпециализирано оборудванескрап, по спесификация25.05.20221.00контр.1България45 дни
35ПДИСпециализирано оборудваненасипно19.10.20217199.00контр.7199България60 дни
36ПДИСпециализирано оборудване- продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели19.10.2021139.00контр.139България60 дни
37ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество19.10.2021952.00контр.952България60 дни
38ПДИСпециализирано оборудване- шевни хирургически материали19.10.202126.00контр.26София60 дни
КУПУВА
39*Авиационен бензин 100 LLналивно23.11.202120.00хил.л1София12 мес.
40*Газьол за ПКЦналивно22.03.202210.00хил.л10България4 мес.
ПРОДАВА
41*Сол за посипване на пътищанасипно5000.00т5400 кмведнага
42*Техническа солнасипно3800.00т38Бургас12 мес.
43*Денатуриран етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
44*Чист етилов алкохолпо спесификация, наливно100000.00л10Софияведнага
45*Пелетив торби х 15 кг500.00т10200 км10 мес.
46*Бензин А95Нналивно76.00хил.л76България12 мес.
47*Дизелово горивоналивно34.00хил.л34България12 мес.
48*Газьол за ПКЦналивно10.05.202253.00хил.л53България12 мес.
49*Газ пропан бутанналивно54.00хил.л54България12 мес.
50*Специализирано оборудване- кожарски машини1.00контр.1Габрововеднага
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество