Седмичен обзор (табличен)

20 - 23 септември 2022 година
Наименование на стокатаЦена купуваПромянаЦена продаваПромяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка - DAP680-750-
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка - DAP615-N.Q.-
3 Фуражен eчемик-
незабавна доставка - DAPN.Q.-665-
4 Царевица
незабавна доставка - DAPN.Q.-650-
5 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка - EXW1000-N.Q.-
6 Зрял боб, в чували х 50 кгN.Q.-2664-
7 Слънчоглед, беленN.Q.-3031-
8 Пилешко месо, с ДДС лв./кгN.Q.-5.8-
9 Яйца лв./брой, с ДДСN.Q.-0.27-
10 Техническа солN.Q.-150-
11 Бензин А-95 H лв./хил.л 2500.00 - 2508.33-2500.00 - 2508.33-
12 Дизелово гориво лв./хил.л 2700.00 - 2708.33-2700.00 - 2708.33-
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л2494.00 - 2868.90-2494.00 - 2868.90-
14 Котелно гориво N.Q.-1500-
15 Природен газ лв./хил.норм.куб.м.4373.40 - 4522.05-4373.40 - 4522.05-
16 Пелети, дървесни730-730-
Центр.курс на БНБ за 23.09.20221 USD = 1.97439 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани