Седмичен обзор (табличен)

31 януари - 3 февруари 2023 година
Наименование на стокатаЦена купуваПромянаЦена продаваПромяна
1 Хлебна пшеница
незабавна доставка - DAPN.Q.-730-
2 Фуражна пшеница
незабавна доставка - DAPN.Q.-570-
3 Царевица
незабавна доставка - DAPN.Q.-560-
4 Маслодаен слънчоглед
незабавна доставка - EXW930-N.Q.-
5 Зрял боб, в чували х 50 кгN.Q.-2398-
6 Слънчоглед, беленN.Q.-3031-
7 Брашно, бяло, тип 500N.Q.-890-
8 Захар, рафиниранаN.Q.-1940-
9 Техническа солN.Q.-145-
10 Бензин А-95 H лв./хил.л 2058.33 - 2166.67-2058.33 - 2166.67-
11 Дизелово гориво Б6 лв./хил.л 2341.66 - 2450.00-2341.66 - 2450.00-
12 Дизелово гориво Е5 лв./хил.л 2217.11 - 2360.26-2217.11 - 2360.26-
13 Газьол за ПКЦ лв./хил.л2313.85 - 2396.07-2313.85 - 2396.07-
14 Газ пропан бутан лв./хил.л925.00 - 966.67-925.00 - 966.67-
15 ПелетиN.Q.-1000-
Центр.курс на БНБ за 3.02.20231 USD = 1.77997 лева
Цените са в лв./т без ДДС или изрично указани