Хранителни стоки

Софийска Стокова Борса АД
Протокол от борсова седмица No 22
30 май - 2 юни 2023 година
Хранителни стоки
NoВидИме на офертатаЗабележкаТъргува се отКупува (min-max)Продава (min-max)мерна единица
1*Жълт грахв биг бек по 1 тон1200.00лв./т
2*Зелен грахбиг бег х 1 тон1200.00лв./т
3*Фуражен фий40 тона в биг бек х 1 тон; 14 тона в чували х 40 кг390.00лв./т
4*Белен слънчоглед"Премиум", в чували х 25 кг3128.00лв./т
5*Белен слънчоглед"Бейкъри", в чували х 25 кг3031.00лв./т
6*Небелен черен слънчогледв чували х 30 кг1100.00лв./т
7*Олиов бутилки х 1 л2.30лв./л
8*Бяло пшенично брашно, тип 500в полипропиленови чували х 25/50 кг, палетизирани890.00лв./т
9*Бяла рафинирана захаркристална, полиетиленови чували х 25/50 кг, палетизирани1940.00лв./т
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество