Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Протокол от борсова седмица № 49
5.12. - 8.12.2023 година
Индустриални стоки
NoВидИме на офертатаЗабележкаТъргува се отКупува (min-max)Продава (min-max)Мерна единица
1ЗОППрироден газ- компресиран, за отопление14.11.202315681.00лв./контр.
2ЗОППрироден газ- метан, компресиран, за отопление05.12.20233500000.00лв./контр.
3ЗОППрироден газкомпресиран, за отопление10.10.202344183.00лв./контр.
4ЗОПТехническа солнатриев хлорид, насипно, по спесификация12.12.20231027910.00лв./контр.
5ЗОППелетинасипни27.06.20234320.00лв./контр.
6ЗОПАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.20231850.00лв./т
7ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и Ad Blue, наливно24.10.2023285000.00лв./контр.
8ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно05.12.2023240000.00лв./контр.
8.01.ЗОПБензин А95Нналивно05.12.20232200.002200.00лв./хил.л
8.02.ЗОПДизелово гориво Б6наливно05.12.20232241.672241.67лв./хил.л
8.03.ЗОПГаз пропан бутанналивно05.12.2023975.00975.00лв./хил.л
9ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ Б6 и ДГ с добавка, наливно05.12.2023148000.00лв./контр.
9.01.ЗОПБензин А95Нналивно05.12.20232216.672216.67лв./хил.л
9.02.ЗОПБензин А100Нналивно05.12.20232558.332558.33лв./хил.л
9.03.ЗОПДизелово гориво Б6наливно05.12.20232258.332258.33лв./хил.л
9.04.ЗОПДизелово гориво с добавканаливно05.12.20232550.002550.00лв./хил.л
10ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно06.12.2023516622.00лв./контр.
10.01.ЗОПБензин А95Нналивно06.12.20232250.002250.00лв./хил.л
10.02.ЗОПДизелово гориво Б6наливно06.12.20232290.002290.00лв./хил.л
11ЗОПГориваА95Н, А98Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и Газ за битови нужди, наливно12.12.20231700030.00лв./контр.
12ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно12.12.202326000.00лв./контр.
13ЗОПГориваА95Н, А98Н/А100Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и газ за битови нужди, наливно12.12.20231150031.00лв./контр.
14ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.2023610000.00лв./контр.
15ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, наливно12.12.2023600000.00лв./контр.
16ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно12.12.2023425000.00лв./контр.
17ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно12.12.2023350000.00лв./контр.
18ЗОПГориваА95Н, А98Н/А100Н, ДГ, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.2023275028.00лв./контр.
19ЗОПГориваА95Н, А100Н, ДГ Б6, ДГ Б6 с добавка и ГПБ, наливно12.12.202335000.00лв./контр.
20ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.2023117022.00лв./контр.
21ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 с добавка, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.202395021.00лв./контр.
22ЗОПГориваА95Н и ДГ Б6, наливно22.08.2023448660.00лв./контр.
23ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.202366026.00лв./контр.
24ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.202394022.00лв./контр.
25ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно12.12.202345027.00лв./контр.
26ЗОПГориваДГ Б6, ДГ Б6 с добавка и ГСМ, наливно12.12.202314025.00лв./контр.
27ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно07.12.20231270000.00лв./контр.
28ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно07.12.20231299000.00лв./контр.
29ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти12.04.20231700.00лв./т
29ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти, без акциз и ДДС12.04.20231700.00 - 1731.421731.42лв./т
30ЗОПДизелово горивосъгласно спецификация12.12.20231818.35лв./хил.л
31ЗОПДизелово гориво Б6наливно05.12.20232222.92 - 2291.672291.67лв./хил.л
32ЗОПДизелово гориво Б6наливно10.10.20233245000.00лв./контр.
33ЗОПДизелово гориво Б6наливно10.10.20231231000.00лв./контр.
34ЗОПДизелово гориво Е 5наливно, за отопление05.12.20232189.78 - 2242.002242.00лв./хил.л
35ЗОПГазьол за ПКЦналивно, с автоцистерни05.12.20232100.00лв./хил.л
36ЗОПГазьол за ПКЦналивно05.12.20231840.00 - 2082.292082.29лв./хил.л
37ЗОПГазьол за ПКЦза отопление, наливно05.12.20232027.78 - 2231.002231.00лв./хил.л
38ЗОПГазьол за ПКЦналивно15.12.202395000.00лв./контр.
39ЗОПГазьол за ПКЦналивно12.12.202382000.00лв./контр.
40ЗОПГазьол за ПКЦналивно12.12.202335029.00лв./контр.
41ЗОПГазьол за ПКЦналивно19.09.20232100.00лв./хил.л
42ЗОПГазьол за ПКЦналивно10.10.20236300000.00лв./контр.
43ЗОПГазьол за ПКЦналивно10.10.20232125000.00лв./контр.
44ЗОПГазьол за ПКЦналивно10.10.2023220000.00лв./контр.
45ЗОПГориво за отопление- газьол за ПКЦ, наливно05.12.20232000.00 - 2063.812063.81лв./хил.л
46ЗОПГориво за отопление- газьол за ПКЦ, наливно05.12.20232200.00 - 2247.802247.80лв./хил.л
47ЗОПГориво за отопление- газьол за ПКЦ, наливно12.12.2023110000.00лв./контр.
48ЗОПКотелно гориво- мазут, КГС - нискосернисто, наливно12.04.20231200.00лв./т
49ЗОПГреси и смазочни препаратигреси, масла и ГСМ, наливно12.12.2023390032.00лв./контр.
50ЗОПМасладвигателни, хидравлични, трансмисионни и спирачни12.12.202395000.00лв./контр.
51ЗОПМасла и ГСМсъгласно спецификация05.12.20239500.00 - 10000.0010000.00лв./контр.
52ЗОПМасла и смазкипо спесификация05.12.20231403.18лв./контр.
53ЗОПМоторни маслапо спесификация25.10.20231400000.00лв./контр.
54ЗОПСмазочни маслатурбинни и хидравлини25.10.2023920000.00лв./контр.
55ЗОПГресипо спесификация14.11.20237500.00лв./контр.
56ЗОПГресипо спесификация14.11.20239500.00лв./контр.
57ЗОПГреси и смазочни препаратипо спесификация14.11.20231200000.00лв./контр.
58ЗОПГаз пропан бутанналивно24.10.202364000.00лв./контр.
59ЗОПГориваА95Н, ДГ Б6 и ГПБ, наливно25.07.202376610.00лв./контр.
60ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, ГПБ, ГСМ и газ за битови нужди, наливно12.12.2023105024.00лв./контр.
61ЗОПГорива и ГСМА95Н, ДГ Б6, ГПБ и ГСМ, наливно12.12.20235633.00лв./контр.
62ПДИВъглищалигнитни, по спесификация31.10.2023100.00лв./т
63ПДИТекстилни изделия- тъкани и кожи, по спесификация13.09.202340000.00лв./контр.
64ПДИАвтомобилен бензин А95Нзимен, клас С, минерален без биокомпоненти, код 2710 12 4522.08.20231700.00лв./т
65ПДИКотелно гориво- нискосернисто, наливно13.06.2023450.00лв./т
66ПДИОтработени маславъв варели х 210 л, по спесификация20.06.20231550.00лв./контр.
67ПДИОтработени маслаи отпадъчни нефтопродукти, съгласно спесификация03.05.202310437.20лв./контр.
68ПДИУниверсално моторно маслоM6W16 E2/E1, SAE 20W40, наливно04.04.20232400.00лв./т
69ПДИКомпостнасипно22.11.202298.00лв./т
70ПДИКомпостнасипно13.06.202360.00лв./т
71ПДИОтпадъци от пластмасанасипно17.05.20236.00лв./т
72ПДИОтпадъци от пластмасанасипно23.05.20236.00лв./т
73ПДИОтпадъци от пластмасанасипно31.05.20236.00лв./т
74ПДИОтпадъци от пластмасанасипно06.06.20236.00лв./т
75ПДИОтпадъци от пластмаса и каучукнасипно22.11.202255.00лв./т
76ПДИЧерни металипо спесификация04.04.202320000.00лв./контр.
77ПДИМетални отпадъци- по оглед, насипно28.11.202340000.00лв./контр.
78ПДИОтпадъци от черни метали- бракувани МПС, по спесификация17.10.202319000.00лв./контр.
79ПДИОтпадъци от черни метали- бракувани, неразкомплектовани изолатори и вентилни отводнители14.11.202368500.00лв./контр.
80ПДИОтпадъци от черни метали- бракувани, неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии14.11.202312700.00лв./контр.
81.01ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.20231859.001859.00лв./контр.
81.02ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.20232520.002520.00лв./контр.
81.03ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.20238450.008450.00лв./контр.
81.04ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.2023747.10747.10лв./контр.
81.05ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.20232098.932098.93лв./контр.
81.06ПДИСкрап от черни и цветни металипо спесификация, насипно05.12.2023440.30440.30лв./контр.
82ПДИСкрап от цветни металинасипно28.11.202313000.00-13013.0013013.00-25000.00лв./контр.
83ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация28.11.2023175000.00лв./контр.
84ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация31.10.20231099000.00лв./контр.
85ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация21.11.202349000.00лв./контр.
86ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация05.12.2023499000.00лв./контр.
86.01.ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация05.12.20236050.50 - 8578.458578.45 - 10000.00лв./контр.
86.02.ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация05.12.20232665.192665.19лв./контр.
87ПДИСпециализирано оборудване- движими вещи, по спесификация12.12.2023699000.00лв./контр.
88ПДИБракувани кабели- демонтирани, неразкомплектовани, по спесификация14.11.202314300.00лв./контр.
89ПДИСпециализирано оборудванелични предп. средстава и дезинфектанти, по спесификация04.04.20233200000.00лв./контр.
90ПДИСпециализирано оборудванешевни хирургически материали, по спесификация04.04.20233000.00лв./контр.
91ПДИСпециализирано оборудване- инжекционни игли и спринцовки, по спесификация04.04.202325000.00лв./контр.
92ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация04.04.20233000.00лв./контр.
93ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация, насипно04.04.202340000.00лв./контр.
94*Газьол за ПКЦналивно2076.85 - 2176.912176.91лв./хил.л
95*Сол за посипване на пътищанасипно115.00лв./т
96*Сол за посипване на пътищаЕгипет, по спесификация125.00лв./т
97*Текстилни изделия- камуфлажно платнище с капси10.00лв./бр.
98*Текстилни изделия- войнишки мешки3.00лв./бр.
99*Пелетиот широколистни дърва, в торби х 15 кг560.00лв./т
100*Автомобилен бензин А95Нналивно2450.00лв./хил.л
101*Бензин А95Нналивно3000.00лв./хил.л
102*Бензин А95Нналивно2600.00лв./хил.л
103*Дизелово гориво Б6наливно2900.00лв./хил.л
104*Дизелово гориво Б6наливно2800.00лв./хил.л
105Дизелово гориво Е5наливно3300.00лв./хил.л
106*Дизелово гориво Е5наливно2700.00лв./хил.л
107*Газьол за ПКЦналивно2600.00лв./хил.л
108*Газ пропан бутанналивно1200.00лв./хил.л
109*Стоманени прътиФ100, дължина 6 м1700.00лв./т
110Специализирано оборудване- кожарски машини75000.00лв./контр.
111*Специализирано оборудване- бетонови колове за ограда, насипно8.00лв./бр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество