Индустриални стоки

Софийска Стокова Борса АД
Протокол от борсова седмица № 38
20.09. - 23.09.2022
Индустриални стоки
NoВидИме на офертатаЗабележкаТъргува се отКупува (min-max)Продава (min-max)
1ЗОПДърва за огрев02.08.2022130.00лв./куб.м
2ЗОПДърва за огревнарязани и нацепени х 25 см07.09.2022300000.00лв./контр.
3ЗОПВъглищапакетирани в чували07.09.202264000.00лв./контр.
4ЗОПВъглищачерни, обогатени, клас "DO" или "GO", съгласно спецификация07.09.2022114000.00лв./контр.
5ЗОППрироден газнасипно28.09.20221915000.00лв./контр.
6ЗОППрироден газкомпресиран, в батерии от бутилки28.09.20221145000.00лв./контр.
7ЗОППрироден газпо спесификация28.06.2022750.00лв./контр.
8ЗОППелетидървесни, за отопление, в торби х 15 кг07.09.202232000.00лв./контр.
9ЗОППелетидървесни, в чували х 15 кг07.09.2022687.50 - 730.00730.00лв./тон
10ЗОППелетипакетирани28.09.2022143550.00лв./контр.
11ЗОПБензин А95Нзимен, клас Е, минерален без биокомпоненти10.08.20222000.00лв./т
12ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно20.09.2022535000.00лв./контр.
12.01.ЗОПБензин А95Нналивно20.09.20222508.332508.33лв./хил.л
12.02.ЗОПДизелово горивоналивно20.09.20222700.002700.00лв./хил.л
13ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно20.09.2022144936.00лв./контр.
14ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно20.09.202265000.00лв./контр.
14.01.ЗОПБензин А95Нналивно20.09.20222500.002500.00лв./хил.л
14.02.ЗОПДизелово горивоналивно20.09.20222708.332708.33лв./хил.л
15ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно28.09.2022219213.00лв./контр.
16ЗОПГориваА95Н, ДГ и ГПБ, наливно28.09.20221260000.00лв./контр.
17ЗОПГориваА95Н и ДГ, наливно28.09.2022520000.00лв./контр.
18ЗОПГориво за дизелови двигателизимен, клас Е, минерален без биокомпоненти07.09.20222500.00лв./т
19ЗОПДизелово горивоF 75, маркирано гориво за плавателни средства07.09.2022266666.67лв./контр.
20ЗОПДизелово горивоналивно28.09.202295000.00лв./контр.
21ЗОПГазьол за ПКЦналивно30.08.20222460.00 - 2537.322537.32лв./хил.л
22ЗОПГазьол за ПКЦналивно07.09.20222490.00 - 2494.002494.00лв./хил.л
23ЗОПГазьол за ПКЦналивно20.09.20222592.00 - 2592.762592.76лв./хил.л
24ЗОПГазьол за ПКЦналивно20.09.202279000.00лв./контр.
25ЗОПГазьол за ПКЦналивно/автоцистерни28.09.20222400.00лв./хил.л
26ЗОПГазьол за ПКЦналивно28.09.20222456.00лв./хил.л
27ЗОПГориво за отоплениеналивно07.09.2022840000.00лв./контр.
28ЗОПГориво за отоплениеналивно20.09.20222710.00 - 2868.902868.90лв./хил.л
29ЗОПГориво за отоплениеналивно28.09.2022202202.00лв./контр.
30ЗОПГориво за отоплениеналивно28.09.2022399999.00лв./контр.
31ЗОПСмазочни масла и препаратипо спесификация27.09.20222700.00лв./контр.
32ЗОПМаслатурбинни, смазочни, хидравлични, в автоцистерни28.09.2022645000.00лв./контр.
33ЗОПМинерални маслапо спесификация21.06.202262000.00лв./контр.
34ЗОПМоторно масло28.09.2022985000.00лв./контр.
35ЗОПГресипо спесификация23.08.2022170000.00лв./контр.
36ЗОПГаз пропан бутанналивно28.09.202219100.00лв./контр.
37ПДИТекстилни изделияпо спесификация14.06.202240000.00лв./контр.
37.01.ПДИТекстилни изделияпо спесификация14.06.20221602.201602.20лв./контр.
38ПДИКотелно горивоКГС ниско сернисто14.06.20221200.00лв./т
39ПДИМоторно масло и литиева смазкапо спесификация27.09.2022400000.00лв./контр.
40ПДИЦветни и черни металипо спесификация27.09.20228000.00лв./контр.
41ПДИСпециализирано оборудване- шевни хирургични материали14.06.20225000.00лв./контр.
42ПДИСпециализирано оборудване- продукти, изделия и субстанции за нехуманни цели14.06.202220000.00лв./контр.
43ПДИСпециализирано оборудване- мед.продукти, изделия и болнично дом.имущество14.06.2022100000.00лв./контр.
44ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация14.06.202210000.00лв./контр.
44.01.ПДИСпециализирано оборудване- лекарствени продукти, по спесификация14.06.20228442.008442.00лв./контр.
45ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20223685.00лв./контр.
46ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20223605.00лв./контр.
47ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20222725.00лв./контр.
48ПДИДвижими вещипо спесификация19.07.20221045.00лв./контр.
49ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация15.06.20225950.00лв./контр.
50ПДИСпециализирано оборудванелични предпазни средства, мед.изделия и дезинфектанти16.08.20224900000.00лв./контр.
51ПДИСпециализирано оборудванепо спесификация14.06.202230000.00лв./контр.
52.01.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4442.784442.78лв./хил. н.куб.м
52.02.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4373.404373.40лв./хил. н.куб.м
52.03.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4522.054522.05лв./хил. н.куб.м
52.04.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4522.054522.05лв./хил. н.куб.м
52.05.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4433.094433.09лв./хил. н.куб.м
52.06.*Природен газкомпресиран, в батерии от бутилки3800.00 - 4457.714457.71лв./хил. н.куб.м
53*Авиационен бензин 100 LLналивно23.11.20212730.00лв./хил.л
54*ГориваА95Н и ДГ, наливно206000.00лв./контр.
54.01.*Бензин А95Нналивно2508.332508.33лв./хил.л
54.02.*Дизелово горивоналивно2700.002700.00лв./хил.л
55*Газьол за ПКЦналивно22.03.20222270.00лв./хил.л
56*Сол за посипване на пътищанасипно150.00лв./т
57*Денатуриран етилов алкохолпо спесификация, наливно2.50лв./л
58*Чист етилов алкохолпо спесификация, наливно2.10лв./л
59*Пелетив торби х 15 кг1000.00лв./т
60*Автомобилен бензин А95наливно3550.00лв./хил.л
61*Бензин А95Нналивно3000.00лв./хил.л
62*Бензин А95Нналивно3000.00лв./хил.л
63*Бензин А95Нналивно3100.00лв./хил.л
64*Бензин А95Нналивно3100.00лв./хил.л
65*Дизелово горивоналивно3100.00лв./хил.л
66*Дизелово горивоналивно3000.00лв./хил.л
67*Дизелово горивоналивно3300.00лв./хил.л
68*Дизелово горивоналивно3650.00лв./хил.л
69*Дизелово горивоналивно3500.00лв./хил.л
70*Дизелово горивоналивно25.05.20223000.00лв./хил.л
71*Дизелово горивоналивно22.06.20223300.00лв./хил.л
72*Газьол за ПКЦналивно3000.00лв./хил.л
73*Газьол за ПКЦналивно3000.00лв./хил.л
74*Газьол за ПКЦналивно3200.00лв./хил.л
75*Газ пропан бутанналивно1600.00лв./хил.л
76*Специализирано оборудване- кожарски машини75000.00лв./контр.
77.иПДИСпециализирано оборудване- скрап от цветни метали29.09.202245500.00лв./контр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество