Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 8
23 - 26 фервуари 2021 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXWN.Q.380.00 - 410.00
Количество (тона)0.00150.00
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXWN.Q.270.00 - 290.00
Количество (тона)0.00200.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - EXW370.00 - 390.00400.00
Количество (тона)150.00200.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW940.00 - 960.00980.00 - 1000.00
Количество (тона)100.00200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество