Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 24
14 - 17 юни 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP635.00 - 690.00720.00
Количество (тона)121700.00150.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP615.00 - 650.00670.00
Количество (тона)73150.00600.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP630.00 - 650.00690.00
Количество (тона)200.00300.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - DAP1400.001500.00
Количество (тона)100.00200.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество