Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 38
20 - 23 септември 2022 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP680.00750.00
Количество (тона)121650.0052000.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP615.00N.Q.
Количество (тона)73000.000.00
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - DAPN.Q.665.00
Количество (тона)0.0010000.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAPN.Q.650.00
Количество (тона)0.00500.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW1000.00N.Q.
Количество (тона)200.000.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество