Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 29
20 - 23 юли 2021 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW320.00350.00
Количество (тона)200.00100.00
ФУРАЖНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - EXW300.00 - 310.00330.00
Количество (тона)250.00150.00
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - EXW300.00 - 320.00330.00 - 340.00
Количество (тона)1000.00500.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество