Зърно

СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
БОРСОВА СЕСИЯ ЗА ЗЪРНО No 41
12 - 15 октомври 2021 година
Търгува се в лева/тон, без ДДС
Ц Е Н И
КУПУВАПРОДАВА
min - maxmin - max
ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
незабавна доставка - DAP435.00600.00
Количество (тона)43000.0043000.00
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
незабавна доставка - DAP310.00N.Q.
Количество (тона)25000.000.00
ЦАРЕВИЦА
незабавна доставка - DAP320.00N.Q.
Количество (тона)20000.000.00
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
незабавна доставка - EXW890.00 - 900.00N.Q.
Количество (тона)300.000.00
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25;
Е-mail: sce@sce-bg.com;
http://www.sce-bg.com
EXW - от място
DAP - доставено до купувач
ПДИ - продажба на държавно имущество