Книга за борсата

„Книга за борсата“ – професионален поглед към институцията наречена БОРСА

„Книга за борсата“ е едновременно пътешествие във времето, проследяващо историческото развитие на борсовата институция в Европа, Серверна Америка и България и увлекателен разказ от първо лице за възраждането на борсовото дело у нас след демократичните промени до наши дни. Книгата е и практически справочник за онова, което се случва на пода на всяка борса. Всичко това – през професионалния поглед на Васил Симов, един от основателите на Софийска стокова борса, която през 2021 година отбелязва своята тридесета годишнина.

Спомените на автора вървят ръка за ръка с примери от борсовата практика, придобити от него по време на множество посещения и обучения на големите борси по света. Това е един емоционален и убедителен разказ на човек, вложил не просто професионалните си умения, но и сърцето си в своята кауза – възраждането и модернизирането на борсовото дело в България.

Васил Симов разказва за уникалния модел на институцията, наречена борса, който се базира на равната отдалеченост на борсата от всички участници в нея, осигурявайки им възможност да постигнат равновесната цена на хранителни и индустриални стоки – зърно, храни, въглища, горива, метали, ценни книжа, валути и др. Борсата за него е едновременно сцена в „Театъра на мечтите“, където участниците са движени от общото желание да успеят, като изгодно продадат или купят за себе си или за своите клиенти. Борсата обаче е и безпристрастен наблюдател, който открива тенденции, намира равновесната точка на взаимния интерес, огледалото, което отразява икономическата реалност, без да се намесва в нея.

Главният герой в книгата на Васил Симов е Софийска стокова борса и нейната роля за модернизирането на икономическите процеси и търговията в България, осигурявайки прозрачност и предвидимост не само в сферата на частния бизнес, но и при обществените поръчки на държавни и общински институции и компании.

В “ Книга за борсата“ читателите ще надникнат през рамото на борсовите играчи, за да се запознаят с механизмите и управлението на борсовите пазари, ще научат повече за бъдещето на борсовата търговия и за влиянието й върху икономиката и обществото.

Васил Симов е главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса от самото й основаване, през 1991 г., дългогодишен изпълнителен директор на търговски банки в България, автор на учебници и преподавател по борсово дело в УНСС и други висши училища в страната.

За да поръчате вашата „Книга за борсата“, моля свържете се с нас на тел. 02 952 62 12 или на sce@sce-bg.com