Хранителни стоки
СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕСИЯ № 16
17, 18, 19 и 20 април 2018 година
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката Количество бр. мерна ед. местопол. срок на доставка
ПРОДАВА
1 ПДИ Тестени изделия по оглед, по спесификация, търгува се от 25.10.17 100005 100 кг Б-я 30 дни
2 ПДИ Минерална вода, по оглед, по спесификация, търгува се от 28.03.18 500 500 контр. Пловдив 5 м.
КУПУВА
3 * Овес - влага до 10-12%, насипно, по БДС 200 10 т. Североз.Б-я в
4 * Сол, каменна, насипно, по БДС 100 10 т. Б-я в
5 * Захар, бяла, рафинирана, I-во качество, в пакети х 1 кг, Б-я 5 1 т. 150 км 12 м
ПРОДАВА
6 * Лимец, насипно, България 60 6 т. 150 км в
7 * Зрял боб - цветен, бакла, в чували х 25 кг, Молдова 21 1 т. 500 км 10 дни
8 * Зрял боб, сорт Лопатка, калибър 9 мм, Киргизия, реколта 2017 г. 22 1 т. 500 км 20 раб.дни
9 * Зрял боб, сорт Лопатка, натурален, Киргизия, реколта 2017 г. 22 1 т. 500 км 20 раб.дни
10 * Зрял боб, сорт Лопатка,калибър 8 мм, Киргизия, реколта 2017 г. 22 1 т. 500 км 20 раб.дни
11 * Фъстъци, натурални, р-ри 50/60, непечени, Китай 20 4 т. 500 км в
12 * Сусам - белен, в чували х 25 кг, Индия 2 2 т. 500 км в
13 * Тиквено семе, в чували х 30 кг, реколта 2016 г. 100 5 т. 350 км в
14 * Орехи с черупка, градински - 26, 30 мм, в чували х 25/50 кг, Молдова 21 1 т. България 5 дни
15 * Сол - каменна, в чували х 25 кг 50 1 т. 200 км в
16 * Олио - сурово, слънчогледово, в цистерни х 20 т, Б-я 200 10 т. 200 км в
17 * Олио - бутилирано, в бутилки х 1 л, на палети, Б-я 100000 5 л. 200 км в
18 * Олио - рафинирано, слънчогледово, в цистерни х 20 т, Б-я 100 5 т. 200 км в
19 * Ориз - кафяв, в чували х 50 кг, Индия 48 8 т. 500 км в
20 * Брашно тип 500, в чували х 25 кг, Б-я 100 4 т. Североз.Б-я 15 дни
21 * Брашно тип 700, в чували х 25 кг, Б-я 100 4 т. Североз.Б-я 15 дни
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба на държавно имущество