Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 25
19, 20, 21 и 22 юни 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 28000.00 лв./контр.
2 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 3000.00 лв./контр.
3 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 900.00 лв./т.
4 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ, ПБ и ГСМ, търгува се от 30.05.18 20000.00 лв./контр.
5 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 26.06.2018 300300.00 лв./контр.
6 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ,масла, търгува се от 26.06.2018 140000.00 лв./контр.
7 ЗОП Горива А 95Н и ДГ, търгува се от 26.06.2018 67000.00 лв./контр.
8 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 67200.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 67200.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 19.06.18 322774.50 лв./контр.
11 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, ПБ и ГСМ, търгува се от 19.06.18 100000 лв./контр.
11.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1666.67 - 1833.33 1833.33 - 1883.33 лв./хил.л
11.02 ЗОП Бензин А98Н 1833.33 - 2025.00 2025.00 - 2075.00 лв./хил.л
11.03 ЗОП Дизелово гориво Б6 1666.67 - 1833.33 1833.33 - 1883.33 лв./хил.л
11.04 ЗОП Газ пропан бутан 666.67 - 791.67 791.67 - 808.33 лв./хил.л
12 ЗОП Горива - А95Н, А98Н и ДГ В6, търгува се от 12.06.2018 99900.00 лв./контр.
13 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, търгува се от 12.06.2018 г. 23900.00 лв./контр.
13.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1758.33 - 1866.67 1866.67 - 1908.33 лв./хил.л
13.02 ЗОП Дизелово гориво Б6 1766.67 - 1875.00 1875.00 - 1916.67 лв./хил.л
14 ЗОП Горива А95Н, ДГ и пропан бутан, търгува се от 16.05.18 100000.00 лв./контр.
15 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 2000.00 лв./контр.
15.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1891.67 1891.67 лв./хил.л
15.02 ЗОП Дизелово гориво Б6 1900 1900 лв./хил.л
15.03 ЗОП Газ пропан бутан 850 850 лв./хил.л
15.04 ЗОП Моторно масло 18566.67 18566.67 лв./хил.л
15.05 ЗОП Антифриз 5191.67 5191.67 лв./хил.л
15.06 ЗОП Спирачна течност 3658.33 3658.33 лв./хил.л
15.07 ЗОП Течност за чистачки 3058.33 3058.33 лв./хил.л
15.08 ЗОП Бензин А 95 Н 1883.33 1883.33 лв./хил.л
15.09 ЗОП Газ пропан бутан 850 850 лв./хил.л
15.10 ЗОП Антифриз 5191.67 5191.67 лв./хил.л
15.11 ЗОП Спирачна течност 3658.33 3658.33 лв./хил.л
15.12 ЗОП Течност за чистачки 3058.33 3058.33 лв./хил.л
15.13 ЗОП Газ пропан бутан 850 850 лв./хил.л
16 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 2900000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива А95Н, А98, ДГ,ГПБ и ГСМ, търгува се от 15.06.18 830000 лв./контр.
17.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1850 1850 лв./хил.л
17.02 ЗОП Бензин А 98 Н 1966.67 1966.67 лв./хил.л
17.03 ЗОП Дизелово гориво Б6 1866.67 1866.67 лв./хил.л
17.04 ЗОП Газ пропан бутан 841.67 841.67 лв./хил.л
18 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 20.06.18 315000.00 лв./контр.
19 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 20.06.18 11466.00 лв./контр.
20 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 1580.00 лв./хил.л
21 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 08.03.2018 1350.00 лв./хил.л
22 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 1200.00 лв./хил.л
23 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 19.06.2018 90000.00 лв./контр.
24 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 15.06.18 1837 1837 лв./хил.л
25 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 20.06.18 15000.00 лв./контр.
26 ЗОП Масла компресорно, търгува се от 27.04.18 10.00 лв./л.
27 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 400000.00 лв./контр.
28 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 10000.00 лв./контр.
29 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
29.01 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 5433.75 5433.75 лв./контр.
30 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
31 ПДИ Химикал и хим.изделия, по спесиф., търгува се от 28.03.18 10000.00 лв./контр.
32 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 50000.00 лв./контр.
33 ПДИ Стъклени изделия - буркани, насипно, търгува се от 28.03.2018 11878.00 лв./контр.
34 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
34.01 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 10258.80 10258.80 лв./контр.
35 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 04.04.2018 42000.00 лв./контр.
36 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали, търг.се от 22.05.18 2000.00 лв./контр.
37 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, търгува се от 10.05.2018 200000.00 лв./контр.
38 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи, бордюри, търг.от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
39 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 19.06.18 18000.00 лв./контр.
40 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, кораби, търгува се от 19.06.18 1500000.00 лв./контр.
41 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, гилзи, търгува се от 19.06.18 7500000.00 лв./контр.
42 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 12.06.2018 32000.00 лв./контр.
43 ПДИ Специализирано оборудване - скрап по спесификация, търгува се от 30.05.2018 2000.00 лв./контр.
44 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 30.05.18 19000.00 лв./контр.
45 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесиф., търг.се от 22.05.18 39000.00 лв./контр.
46 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
47 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
48 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 200.00 лв./контр.
49 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 2200.00 лв./контр.
50 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 60000.00 лв./контр.
50.01 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 970.74 970.74 лв./контр.
51 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 20000.00 лв./контр.
52 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
53 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
54 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1678.00 лв./хил.л
55 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
56 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
57 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
58 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
59 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 300.00 лв./контр.
60 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
61 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
62 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
63 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
64 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
65 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
66 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
67 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
68 и ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно,бензинок.,търг.се от 28.06.18 55000.00 лв./контр.
69 и ЗОП Газьол за ПКЦ 1520 лв./хил.л
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември