Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 16
17, 18, 19 и 20 април 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 3000.00 лв./контр.
2 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 900.00 лв./т.
3 ЗОП Бензин А 95 Н - наливно, по спесификация, търг. се от 13.04.2018 1500.00 1555.00 лв./хил.л
4 ЗОП Бензин А 95 Н наливно, търгува се от 28.03.2018 59000.00 лв./контр.
5 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, по спесиф, търгува се от 18.04.18 690000 лв./контр.
5.01 ЗОП Бензин А95Н 1730 1730 лв./хил.л
5.02 ЗОП Дизелово гориво 1750 1750 лв./хил.л
5.03 ЗОП Газ пропан бутан 820 820 лв./хил.л
6 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, по спесиф, търгува се от 18.04.18 200000 лв./контр.
6.01 ЗОП Бензин А95Н 1730 1730 лв./хил.л
6.02 ЗОП Дизелово гориво 1750 1750 лв./хил.л
6.03 ЗОП Газ пропан бутан 820 820 лв./хил.л
7 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, наливно, търгува се от 13.04.18 38500 лв./контр.
7.01 ЗОП Бензин А95Н 1625.00 - 1716.67 1716.67 - 1733.33 лв./хил.л
7.02 ЗОП Дизелово гориво 1625.00 - 1775.00 1775.00 - 1791.67 лв./хил.л
8 ЗОП Джет А1 наливно, по спесификация, търгува се от 13.04.2018 250000.00 лв./контр.
9 ЗОП Джет А1 - наливно, по спесификация, търг. се от 13.04.2018 1340.00 - 1652.00 1652 лв./хил.л
10 ЗОП Горива А95Н, ДГ Б6, ГПБ, меатн, търгува се от 24.04.18 860.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 24.04.18 150000.00 лв./контр.
12 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 24.04.18 9000.00 лв./контр.
13 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГСМ, наливно, търгува се от 18.04.18 65000 лв./контр.
13.01 ЗОП Бензин А95Н 1730 1730 лв./хил.л
13.02 ЗОП Дизелово гориво 1740 1740 лв./хил.л
13.03 ЗОП Гориво-смазочни материали 2000 2000 лв./контр.
14 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 18.04.18 142500.00 лв./контр.
14.01 ЗОП Бензин А95Н 1740 1740 лв./хил.л
14.02 ЗОП Дизелово гориво 1760 1760 лв./хил.л
14.03 ЗОП Газ пропан бутан 890 890 лв./хил.л
15 ЗОП Горива -А95Н, А98Н, ДГ и масла, търгува се от 18.04.18 160000 лв./контр.
15.01 ЗОП Бензин А95Н 1765 1765 лв./хил.л
15.02 ЗОП Бензин А98Н 2028 2028 лв./хил.л
15.03 ЗОП Дизелово гориво 1765 1765 лв./хил.л
15.04 ЗОП Гориво-смазочни материали 5000 5000 лв./контр.
16 ЗОП Горива - А95Н и ДГ Б6, наливно, търгува се от 13.04.18 57000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 04.04.2018 441100.00 лв./контр.
18 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.03.2018 93000 лв./контр.
18.01 ЗОП Бензин А95Н 1730 1730 лв./хил.л
18.02 ЗОП Дизелово гориво 1750 1750 лв./хил.л
18.03 ЗОП Газ пропан бутан 880 880 лв./хил.л
19 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 2000.00 лв./контр.
20 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, JET A1, газьол, търгува се от 10.1.18 50000.00 лв./контр.
21 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 2900000.00 лв./контр.
22 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 13.04.18 1555.00 - 1715.87 1715.87 - 1800.00 лв./хил.л
23 ЗОП Дизелово гориво - наливно, по спесификация, търгува се от 13.04.18 1300.00 - 1564.00 1564 лв./хил.л
24 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 11.04.2018 1380.00 лв./хил.л
25 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 50000.00 лв./контр.
26 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 13.04.2018 15300.00 лв./контр.
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 08.03.2018 1350.00 лв./хил.л
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 1200.00 лв./хил.л
29 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 13.04.2018 1567.00 - 1729.00 1729.00 - 1790.00 лв./хил.л
30 ЗОП Масла - по спесификация, търгува се от 13.04.2018 340000.00 лв./контр.
31 ЗОП Масла мот. и редукт. по спесиф, търгува се от 13.04.2018 420000.00 лв./контр.
32 ЗОП Масла и греси - по спесификация, търгува се от 13.04.2018 20000.00 лв./контр.
33 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 400000.00 лв./контр.
34 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 10000.00 лв./контр.
35 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
36 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
37 ПДИ Масла отработени,отпад.нефтопродукти,търг.се от 28.09.17 17988.00 лв./контр.
38 ПДИ Моторни масла по спесификация, в резервоари, търг.се от 22.11.17 2080.00 лв./контр.
39 ПДИ Моторни масла отработени, по спесификация, търг.се от 24.08.16 13000.00 лв./контр.
40 ПДИ Химикал и хим.изделия, по спесиф., търгува се от 28.03.18 10000.00 лв./контр.
41 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 50000.00 лв./контр.
42 ПДИ Стъклени изделия - буркани, насипно, търгува се от 28.03.2018 11878.00 лв./контр.
43 ПДИ Черни метали и цветни, кабели и проводници,търг.се от 19.09.17 300000.00 лв./контр.
44 ПДИ Скрап съгласно спесификация, търгува се от 24.04.2018 25000.00 лв./контр.
45 ПДИ Скрап съгласно спесификация, търгува се от 24.04.2018 20000.00 лв./контр.
46 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спесиф.,търгува се от 18.04.18 55000.00 лв./контр.
47 ПДИ Скрап от черни брак. релси, по спесиф., търгува се от 18.04.2018 570000.00 лв./контр.
48 ПДИ Скрап от черни метали - технол.отпадък,по спесиф.,търгува се от 04.04.18 67600.00 лв./контр.
49 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
49.01 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 17674.80 17674.80 лв./контр.
50 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 04.04.2018 42000.00 лв./контр.
51 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
52 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.04.18 5000.00 лв./контр.
53 ПДИ Специализирано оборудване - скрап, по спесификация, търгува се от 24.04.18 59000.00 лв./контр.
54 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 18.04.18 9000.00 лв./контр.
55 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи по спесифик.,търгува се от 04.04.18 69000.00 лв./контр.
55.01 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи по спесифик.,търгува се от 04.04.18 613.77 613.77 лв./контр.
56 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 28.03.18 15000.00 лв./контр.
57 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 21.03.18 29000.00 лв./контр.
58 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
59 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
60 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 200.00 лв./контр.
61 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 2200.00 лв./контр.
62 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 60000.00 лв./контр.
63 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 20000.00 лв./контр.
64 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1654.00 - 1750.00 1750.00 лв./хил.л
65 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1654.00 - 1761.11 1761.11 лв./хил.л
66 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
67 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
68 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
69 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
70 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 300.00 лв./контр.
71 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
72 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
73 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
74 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
75 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
76 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
77 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
78 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
79 и ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 25.04.18 123100.00 лв./контр.
80 и * Дизелово гориво за отопление, наливно 1654.00 - 1752.00 1752.00 лв./хил.л
81 и ЗОП Дизелово гориво наливно, търгува се от 25.04.18 1433.00 лв./хил.л
82 и ЗОП Масла компресорно, търгува се от 27.04.18 10.00 лв./л.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември