Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 50
6, 7 и 8 декември 2017 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търгува се от 08.02.17 3000.00 лв./контр.
2 ЗОП Бензин А 95 Н, зимен, клас С, наливно, търгува от 08.11.17 900.00 лв./т.
3 ЗОП Горива - бензин А 95 Н идизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 1200000.00 лв./контр.
4 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и пропан бутан, търгува се от 06.12.17 285000 лв./контр.
4.01. ЗОП Бензин А 95 Н 1666.67 - 1700.00 1700.00 - 1708.33 лв./хил.л
4.02. ЗОП Дизелово гориво 1666.67 - 1700.00 1700.00 - 1708.33 лв./хил.л
4.03. ЗОП Пропан бутан 833.33 - 858.33 858.33 - 866.67 лв./хил.л
5 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 29.11.17 48000 лв./контр.
5.01. ЗОП Бензин А 95 Н, налино 1541.67 - 1666.67 1666.67 - 1683.33 лв./хил.л
5.02. ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно 1541.67 - 1666.67 1666.67 - 1683.33 лв./хил.л
6 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво, газ пропан бутан, масла и ГСМ, търгува се от 01.02.17 3000.00 лв./контр.
7 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 200000.00 лв./контр.
8 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, търгува се от 13.12.17 105670.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 80000.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 13.12.17 436500.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 06.12.17 170000 лв./контр.
11.01. ЗОП Бензин А 95 Н 1710 1710 лв./хил.л
11.02. ЗОП Дизелово гориво 1720 1720 лв./хил.л
12 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 06.12.17 17000 лв./контр.
12.01. ЗОП Бензин А 95 Н, налино 1670 1670 лв./хил.л
12.02. ЗОП Дизелово гориво, наливно 1720 1720 лв./хил.л
13 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 06.12.17 139500 лв./контр.
13.01. ЗОП Бензин А 95 Н, налино 1617 1617 лв./хил.л
13.02. ЗОП Дизелово гориво, наливно 1617 1617 лв./хил.л
14 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, А 98 Н и дизелово гориво, търгува се от 06.12.17 123000 лв./контр.
14.01. ЗОП Бензин А 95 Н 1750 1750 лв./хил.л
14.02. ЗОП Бензин А 98 Н 2000 2000 лв./хил.л
14.03. ЗОП Дизелово гориво 1770 1770 лв./хил.л
15 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво Б6 и дизелово гориво без биокомпоненти, търгува се от 08.12.17 1200000 лв./контр.
15.01. ЗОП Бензин А 95 Н 1609 1609 лв./хил.л
15.02. ЗОП Дизелово гориво 1575 1575 лв./хил.л
15.03. ЗОП Дизелово гориво Б6 1626 1626 лв./хил.л
16 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 29.11.17 2500000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива - бензин А 95 Н, дизелово гориво и газ пропан бутан, наливно, търгува се от 29.11.17 345000.00 лв./контр.
18 ЗОП Горива - бензин А 95 Н и дизелово гориво, наливно, търгува се от 07.12.17 750000.00 лв./контр.
19 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 13.12.17 1000.00 лв./хил.л
20 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 13.12.17 1490.00 лв./хил.л
21 ЗОП Дизелово гориво, наливно, търгува се от 06.12.17 1475 1475 лв./хил.л
22 ЗОП Дизелово гориво, наливно, търгува се от 06.12.17 1441.18 - 1541.00 1541.00 - 1591.00 лв./контр.
23 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 50000.00 лв./контр.
24 ЗОП Дизелово гориво Б6, наливно, търгува се от 07.12.17 512000.00 лв./контр.
25 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 13.12.17 1111.00 лв./хил.л
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 1345.00 лв./хил.л
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 1345.00 лв./хил.л
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 13.12.17 1330.00 лв./хил.л
29 ЗОП Газьол за ПКЦ, съгласно спесификация, търгува се от 06.12.17 1360.00 лв./хил.л
30 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 06.12.17 1571.3 1571.3 лв./хил.л
31 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 06.12.17 1476 1476 лв./хил.л
32 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 29.11.17 1585.71 - 1667.52 1667.52 - 1697.00 лв./хил.л
33 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 22.11.17 470400.00 лв./контр.
34 ЗОП Газьол за отопление, наливно, търгува се от 07.12.17 2800000.00 лв./контр.
35 ЗОП Горива - дизелово гориво Б6 и газьол, търгува се от 13.12.17 141000.00 лв./контр.
36 ЗОП Гориво за отопление, наливно, търгува се от 29.11.17 1495.00 - 1544.00 1544.00 - 1590.00 лв./хил.л
37 ЗОП Гориво за отопление /газьол за ПКЦ/, търгува се от 22.11.17 1235.20 - 1386.80 1510.18 - 1513.12 лв./хил.л
38 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.16 400000.00 лв./контр.
39 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по приложение, търгува се от 25.10.17 120000.00 лв./контр.
39.01 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по приложение, търгува се от 25.10.17 1606.92 1606.92 лв./контр.
40 ПДИ Дървен материал, по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
41 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти, по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
42 ПДИ Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, търгува се от 28.09.17 17988.00 лв./контр.
43 ПДИ Моторни масла, по спесификация, в резервоари, търгува се от 22.11.17 3000.00 лв./контр.
44 ПДИ Моторни отработени масла, по спесификация, търгува се от 24.08.16 13000.00 лв./контр.
45 ПДИ Химикали и химически продукти, по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 10000.00 лв./контр.
46 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 50000.00 лв./контр.
47 ПДИ Черни и цветни метали, кабели и проводници, търгува се от 19.09.17 300000.00 лв./контр.
48 ПДИ ЖП релси, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
49 ПДИ Специализирано оборудване - гранитни, мраморни плочи и бордюри, търгува се от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
50 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 06.12.17 15000.00 лв./контр.
51 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 15.11.17 3000.00 лв./контр.
51.01. ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 15.11.17 702.50 702.50 лв./контр.
52 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 29.11.17 9000.00 лв./контр.
52.01. ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 29.11.17 700.80 700.80 лв./контр.
53 ПДИ Специализирано оборудване - скрап, по спесификация, търгува се от 06.12.17 99000.00 лв./контр.
54 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 22.11.17 12000.00 лв./контр.
54.01. ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 22.11.17 1978.88 1978.88 лв./контр.
55 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесификация, търгува се от 08.11.17 19000.00 лв./контр.
56 ПДИ Специализирано оборудване, по спесификация, търгува се от 29.11.17 200.00 лв./контр.
57 ПДИ Специализирано оборудване - лекарствени средства и субстанции, търгува се от 29.11.17 3000.00 лв./контр.
58 ПДИ Специализирано оборудване - лекарствени средства и медицински изделия, търгува се от 29.11.17 150000.00 лв./контр.
59 ПДИ Специализирано оборудване - стъклен отпадък, търгува се от 23.08.17 10000.00 лв./контр.
60 ПДИ Специализирано оборудване, по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 60000.00 лв./контр.
60.01. ПДИ Специализирано оборудване, по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 759.00 759.00 лв./контр.
61 ПДИ Специализирано оборудване, по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 20000.00 лв./контр.
62 * Дървен материал - дъбови талпи, сурови, фасонирани, д.2 м /д.32мм/ ш.52 мм 750.00 лв./куб.м
63 * Дървен материал - букови талпи, сурови, фасонирани, д.2 м/ д.32 мм/ ш.52 мм 450.00 лв./куб.м
64 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
65 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
66 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
67 * Турбинно масло, във варели х 205 л 1.89 лв./л.
68 * Двигателни масла М 10 Д, във варели х 205 л, Русия 1.69 лв./л.
69 * Редукторно масло, във варели х 205 л 2.12 лв./л.
70 * Хидравлично масло М Х Л 46, във варели х 205 л, Русия 1.90 лв./л.
71 * Черни метали, по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
72 * Специализирано оборудване, съгласно приложение 2000.00 лв./бр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември