Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 33
14, 15, 16 и 17 август 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Дърва за горене -широколистен дървесен мат, търгува се от 28.08.18 14187.00 лв./контр.
2 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 28000.00 лв./контр.
3 ЗОП Въглища - "брикети", в чув.х 40 кг, търгува се от 28.08.18 4640.00 лв./контр.
4 ЗОП Въглища - тип "Донбас", насипни, търгува се от 21.08.18 36000.00 лв./контр.
5 ЗОП Въглища и брикети, в чували, търгува се от 21.08.2018 26000.00 лв./контр.
6 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 900.00 лв./т.
7 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 301000.00 лв./контр.
8 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 21.08.18 82540.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 233100.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.08.18 54620.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива - А95Н,ДГи ГПБ, наливно, търгува се от 21.08.18 76000.00 лв./контр.
12 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ,ГПБ, ГСМ, търгува се от 21.08.18 63000.00 лв./контр.
13 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 14.08.2018 280920 лв./контр.
13.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1830 1830 лв./хил.л
13.02 ЗОП Дизелово гориво 1850 1850 лв./хил.л
14 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търг. се от 07.08.18 777133 лв./контр.
14.01 ЗОП Бензин А95Н 2033.33 - 2116.67 2116.67 - 2141.67 лв./хил.л
14.02 ЗОП Бензин А98Н 1808.33 - 1883.33 1883.33 - 1900.00 лв./хил.л
14.03 ЗОП Дизелово гориво 1825.00 - 1908.33 1908.33 - 1925.00 лв./хил.л
14.04 ЗОП Газ пропан-бутан 791.67 - 858.33 858.33 - 866.67 лв./хил.л
14.05 ЗОП Моторни масла 5383.33 - 5675.00 5675.00 - 5900.00 лв./хил.л
14.06 ЗОП Моторно масло за двутактови двигатели 4191.67 - 4366.67 4366.67 - 4541.67 лв./хил.л
14.07 ЗОП Диференциални масла 6333.33 - 6600.00 6600.00 - 6866.67 лв./хил.л
14.08 ЗОП Трансформаторно масло 8541.67 - 8908.33 8908.33 - 9266.67 лв./хил.л
14.09 ЗОП Трансмисионно масло 18008.33 - 18766.67 18766.67 - 19516.67 лв./хил.л
14.10 ЗОП Хидравлично масло 8066.67 - 8408.33 8408.33 - 8741.67 лв./хил.л
14.11 ЗОП Греси 8.33 - 8.71 8.71 - 9.06 лв./кг
14.12 ЗОП Антифриз 7618.33 - 7933.33 7933.33 - 8250.00 лв./хил.л
14.13 ЗОП Спирачна течност 11341.67 - 11816.67 11816.67 - 12283.33 лв./хил.л
14.14 ЗОП Течност за чистачки 2583.33 - 2691.67 2691.67 - 2791.67 лв./хил.л
14.15 ЗОП Масло специално 4575.00 - 4766.67 4766.67 - 4958.33 лв./хил.л
15 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 67200.00 лв./контр.
16 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 2900000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива А95Н, дизел и ГПБ, наливно, търгува се от 15.08.18 2836120 лв./контр.
17.01 ЗОП Дизелово гориво 1860 1860 лв./хил.л
17.02 ЗОП Бензин А 95 Н 1840 1840 лв./хил.л
17.03 ЗОП Газ пропан-бутан 840 840 лв./хил.л
17.04 ЗОП Газ пропан-бутан в бутилки 19 19 лв./бр
18 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 35300.00 лв./контр.
19 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 18333.33 лв./контр.
20 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.18 11660.00 лв./контр.
21 ЗОП Дизелово гориво - съгл. приложение, търгува се от 14.08.18 1600.00 - 1652.00 1722.00 - 1731.00 лв./хил.л
22 ЗОП Дизелово гориво /газьол за отопл., търгува се от 22.08.18 1500.00 лв./хил.л
23 ЗОП Дизелово гориво - 0.001% S, бензиноколонка, търгува се от 14.08.18 1650.00 - 1756.39 1756.39 лв./хил.л
24 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 28.08.2018 г. 1697.00 лв./хил.л
25 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 5100.00 лв./контр.
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, търгува се от 07.08.2018 1612.99 - 1753.25 1753.25 - 1841.00 лв./хил.л
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, търгува се от 07.08.2018 1677.00 - 1825.00 1825.00 - 1830.00 лв./хил.л
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 1580 лв./хил.л
29 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 265000.00 лв./контр.
30 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 1500.00 лв./хил.л
31 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 14.08.18 1670.00 - 1722.00 1722.00 - 1750.00 лв./хил.л
32 ЗОП Масло за ДВГ Komatsu ЕО15W40, търгува се от 21.08.18 200000.00 лв./контр.
33 ЗОП Редукторно масло по ISO 150 или еквивалент, търгува се от 21.08.18 400000.00 лв./контр.
34.01 ЗОП Смазочни масла - по приложение, търгува се от 07.08.2018 25000 лв./контр.
34.01 ЗОП Смазочни масла - по приложение, търгува се от 07.08.2018 36500.00 - 3900.00 46400.00 - 46500.00 лв./контр.
34.02 ЗОП Смазочни масла - по приложение, търгува се от 07.08.2018 25000.00 - 31600.00 39800.00 - 39900.00 лв./контр.
35 ЗОП Трансмисионно масло Komatsu ТO 30, наливно, търгува се от 21.08.18 120000.00 лв./контр.
36 ЗОП Трансмисионно масло по SAE 90 или еквивалент, търгува се от 21.08.2018 99000.00 лв./контр.
37 ЗОП Трансформаторно масло наливно, цистерни, съгл.прил, търгува се от 15.08.18 2800.00 - 2950.00 3400.00 - 3650.00 лв./т.
38 ЗОП Хидравлично масло - хидростатично, наливно, търгува се от 21.08.18 65000.00 лв./контр.
39 ЗОП Хидравлично масло Komatsu HO46-HM, наливно, търгува се от 21.08.18 180000.00 лв./контр.
40 ЗОП Хидравлично масло - по приложение, търгува се от 07.08.2018 10000.00 - 12000.00 12000 лв./хил.л.
41 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 21.08.2018 52616.00 лв./контр.
42 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 14.08.2018 110000 лв./контр.
42.01 ЗОП Бензин А95Н 1850 1850 лв./хил.л
42.02 ЗОП Дизелово гориво 1866.67 1866.67 лв./хил.л
42.03 ЗОП Газ пропан-бутан 858.33 858.33 лв./хил.л
43 ЗОП Горива газ пропан бутан, търг.се от 01.08.18 10000.00 лв./контр.
44 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 400000.00 лв./контр.
45 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 40000.00 лв./контр.
46 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
47 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
48 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
49 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
50 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 500000.00 лв./контр.
50.01 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 5644.75 5644.75 лв./контр.
50.02 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 6537.76 6537.76 лв./контр.
50.03 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 99743.86 99743.86 лв./контр.
50.04 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 70666.880000000005 70666.880000000005 лв./контр.
50.05 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 137101.18 137101.18 лв./контр.
51 ПДИ Скрап от черни метали, насипно, по оглед, търгува се от 21.08.18 400.00 лв./т.
52 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, насипно, търгува се от 21.08.18 7000.00 лв./контр.
53 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес търгува се от 14.08.18 г. 7000.00 лв./контр.
53.01 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес търгува се от 14.08.18 г. 136.20 136.20 лв./контр.
53.02 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес търгува се от 14.08.18 г. 5905.85 5905.85 лв./контр.
54 ПДИ Скрап от черни метали, по спесификация, търгува се от 25.07.2018 170000.00 лв./контр.
55 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 17000.00 лв./контр.
56 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
57 ПДИ Отпадъци от цветни метали -мед, бронз, биметал, ал., търгува се от 14.08.18 210350.00 210350.00 - 220000.00 лв./контр.
58 ПДИ Скрап от цветни метали по оглед, насипно, търгува се от 21.08.2018 50000.00 лв./контр.
59 ПДИ Скрап от цветни метали по спесификация, насипно, търгува се от 25.07.2018 140600.00 лв./контр.
60 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 5000.00 лв./контр.
61 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали, търг.се от 22.05.18 2000.00 лв./контр.
62 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
63 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 21.08.2018 69000.00 лв./контр.
64 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 72000.00 лв./контр.
64.01 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 17030.35 17030.35 лв./контр.
64.02 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 955.00 955.00 лв./контр.
64.03 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 12900.39 12900.39 лв./контр.
64.04 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 1723.75 1723.75 лв./контр.
64.05 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 07.08.2018 7302.49 7302.49 лв./контр.
65 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.07.18 520000.00 лв./контр.
66 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.07.18 62000.00 лв./контр.
66.01 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.07.18 600.00 600 лв./контр.
66.02 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.07.18 872.57 872.57 лв./контр.
67 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи по спес., търгува се от 17.07.18 50000.00 лв./контр.
68 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
69 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
69.01 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 884.12 884.12 лв./контр.
70 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 01.02.2017 20000.00 лв./контр.
71 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 40000.00 лв./контр.
72 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 350000.00 лв./контр.
73 ПДИ Специализирано оборудване отпадъци по спесиф., търгува си от 10.07.2018 180000.00 лв./контр.
74 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 200.00 лв./контр.
75 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
76 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
77 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1678.00 лв./хил.л
78 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
79 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
80 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
81 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
82 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 300.00 лв./контр.
83 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
84 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
85 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
86 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
87 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
88 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
89 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
90 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември