Индустриални стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 49
4, 5, 6 и 7 декември 2018 година
ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 28000.00 лв./контр.
2 ЗОП Сол - техническа за посипване на пътища, търгува се от 04.12.18 80.00 - 85.00 85 лв./т.
3 ЗОП Сол - техническа за посипване на пътища, търгува се от 27.11.2018 90.00 - 91.67 91.67 - 94.75 лв./т.
4 ЗОП Сол - техническа за посипване на пътища, търгува се от 13.11.2018 70.00 - 80.00 80 лв./т.
5 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 900.00 лв./т.
6 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, наливно, търгува се от 14.12.18 99000.00 лв./контр.
7 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6 и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 125000.00 лв./контр.
8 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6 и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 110000.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива -А95Н, ДГБ6, ГПБ и ГСМ, търгува се от 11.12.2018 60000.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 61100.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, търгува се от 27.11.2018 г. 1900000.00 лв./контр.
12 ЗОП Горива - Газьол за ПКЦ 3223332.43 3223332.43 лв./контр.
12.01 ЗОП Горива - Авиационен керосин Jet A1 7476099.9100000001 7476099.9100000001 лв./контр.
12.02 ЗОП Горива - Бензин F67 2999415.67 2999415.67 лв./контр.
12.03 ЗОП Горива - Дизелово гориво F 54 2940057.84 2940057.84 лв./контр.
12.04 ЗОП Горива - Дизелово гориво F75 1666665.55 1666665.55 лв./контр.
13 ЗОП Горива -А95Н, ДГ,ГПБ и ГСМ, търгува се от 11.12.2018 83000.00 лв./контр.
14 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 215000.00 лв./контр.
15 ЗОП Горива -А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, ГСМ, търгува се от 11.12.18 700000.00 лв./контр.
16 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 256000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 11.12.2018 430000.00 лв./контр.
18 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 27.11.2018 г. 800000.00 лв./контр.
19 ЗОП Горива - А95, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 23.10.2018 60000.00 лв./контр.
20 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 311425.00 лв./контр.
21 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 2900000.00 лв./контр.
22 ЗОП Гориво за дизелови двигатели - зимно, клас Е, минерално, търгува се от 30.10.18 1300.00 лв./т.
23 ЗОП Дизелово гориво - Б6, наливно, търгува се от 11.12.2018 330800.00 лв./контр.
24 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 04.12.2018 1660.00 - 1710.00 1710.00 лв./хил.л
25 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 27.11.2018 г. 99000.00 лв./контр.
26 ЗОП Дизелово гориво - Б6, наливно, търгува се от 27.11.2018 г. 263000.00 лв./контр.
27 ЗОП Газьол за отопление, търгува се от 11.12.2018 1604.00 лв./хил.л
28 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 11.12.2018 1654.00 лв./хил.л
29 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 11.12.2018 70800.00 лв./контр.
30 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 14.12.2018 77000.00 лв./контр.
31 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 04.12.2018 1700.00 - 1834.00 1834.00 лв./хил.л
32 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 04.12.2018 289000.00 лв./контр.
33 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 1700.00 - 1704.00 1704 лв./хил.л
34 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 1700.00 - 1704.00 1704 лв./хил.л
35 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.12.18 1678.00 - 1760.00 1760.00 лв./хил.л
36 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 11.12.2018 240000.00 лв./контр.
37 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 04.12.2018 85000.00 лв./контр.
38 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 27.11.2018 г. 1666.67 - 1716.00 1716 лв./хил.л
39 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 12.09.2018 25500.00 лв./контр.
40 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 2550.00 лв./контр.
40.01 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 540981 540981 лв./контр.
40.02 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 206444.70 206444.7 лв./контр.
40.03 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 108297 108297 лв./контр.
40.04 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 18572.4 18572.4 лв./контр.
40.05 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 4502.4 4502.4 лв./контр.
40.06 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 156057.3 156057.3 лв./контр.
40.07 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 9072 9072 лв./контр.
40.08 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 111925.80 111925.8 лв./контр.
40.09 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 56857.5 56857.5 лв./контр.
40.1 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 18742.5 18742.5 лв./контр.
40.11 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 7732.2 7732.2 лв./контр.
40.12 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 2761.50 2761.5 лв./контр.
40.13 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 5178.6 5178.6 лв./контр.
40.14 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 9891.00 9891 лв./контр.
40.15 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 11818.8 11818.8 лв./контр.
40.16 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 103615.2 103615.2 лв./контр.
40.17 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 41542.20 41542.2 лв./контр.
40.18 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 21357 21357 лв./контр.
40.19 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 15048 15048 лв./контр.
41 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 6552 6552 лв./контр.
41.01 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 1384677 1384677 лв./контр.
41.02 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 187677 187677 лв./контр.
41.03 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 324891.00 324891 лв./контр.
41.04 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 24763.200000000001 24763.200000000001 лв./контр.
41.05 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 82175.10 82175.1 лв./контр.
41.06 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 2805.6 2805.6 лв./контр.
41.07 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 1669.5 1669.5 лв./контр.
41.08 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 13912.5 13912.5 лв./контр.
41.09 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 1155.00 1155.00 лв./контр.
41.1 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 5065.2 5065.2 лв./контр.
41.11 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 88560 88560 лв./контр.
41.12 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 183124.80 183124.8 лв./контр.
41.13 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 47709.00 47709 лв./контр.
41.14 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 2674 2674 лв./контр.
41.15 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 124614 124614 лв./контр.
41.16 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 4704 4704 лв./контр.
41.17 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 9702.00 9702 лв./контр.
41.18 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 10878 10878 лв./контр.
41.19 ЗОП Масла и смазки - по спесификация, търгува се от 13.11.2018 г. 5174.40 5174.4 лв./контр.
42 ЗОП Масла и смазки моторни м-ла и ГСМ, търгува се от 29.11.18 4500.00 лв./контр.
43 ЗОП Трансформаторно масло - по спесификация, търгува се от 27.11.2018 г. 49000.00 76340.00 лв./контр.
44 ЗОП Грес за електрически машини, търгува се от 27.11.18 30000.00 56008 лв./контр.
45 ЗОП Горива - А95Н, ДГБ6, ГПБ, наливно, търгува се от 11.12.18 70000.00 лв./контр.
46 ПДИ Хумус - насипно, по спесификация, търгува се от 04.09.18 6.50 лв./куб.м
47 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 40000.00 лв./контр.
48 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
48.01 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 13982.50 13982.50 лв./контр.
48.02 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 3375.00 3375.00 лв./контр.
49 ПДИ Котелно гориво наливно в надз.резервоари, търгува се от 09.10.18 950.00 лв./т.
50 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
51 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
52 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
53 ПДИ Черни и цветни метали електроди,кабели,проводниц,търг.се от 27.07.18 500000.00 лв./контр.
54 ПДИ Скрап от черни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 261225.00 лв./контр.
55 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 17000.00 лв./контр.
56 ПДИ Железни сплави по оглед, търгува се от 30.10.2018 г. 150.00 лв./контр.
57 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
58 ПДИ Скрап от цветни метали - съгласно спесификация, търгува се от 23.10.2018 22000.00 - 24290.94 24290.94 - 30000.00 лв./контр.
59 ПДИ Скрап от цветни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 51000.00 - 52200.00 85747.00 - 92473.00 лв./контр.
60 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 5000.00 лв./контр.
61 ПДИ Специализирано оборудване - гранитни, плочи, бордюри, търгува се от 27.11.18 360000.00 лв./контр.
62 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 2000.00 лв./контр.
63 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 04.12.2018 29000.00 лв./контр.
64 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 27.11.18 59000.00 лв./контр.
65 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 20.11.18 290999.00 лв./контр.
65.01 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 20.11.18 589.40 589.40 лв./контр.
66 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 20.11.2018 51000.00 лв./контр.
67 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 13.11.18 56000.00 лв./контр.
68 ПДИ Специализирано оборудване - ТД_кораби_Бургас_III, търгува се от 06.11.2018 570000.00 лв./контр.
69 ПДИ Специализирано оборудване - ТД_гилзи_Павликени_Лозарево, търг се от 06.11.18 300000.00 лв./контр.
70 ПДИ Специализирано оборудване - ТД гилзи Костенец_III, търгува се от 06.11.18 120000.00 лв./контр.
70.01 ПДИ Специализирано оборудване - ТД гилзи Костенец_III, търгува се от 06.11.18 770 770 лв./хил.л
71 ПДИ Специализирано оборудване - електромери и релета, по спес.търг се от 6.11.18 77000.00 лв./контр.
72 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
73 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
74 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 40000.00 лв./контр.
75 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 350000.00 лв./контр.
76 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 150.00 лв./контр.
77 * Дизелово гориво за отопление 10 ppm, търгува се от 04.12.18. 1656.00 - 1667.00 1667 лв./хил.л
78 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1789.00 лв./хил.л
79 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
80 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
81 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
82 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
83 * Пелети от бук, клас А, в торби по 15 кг. 420.00 лв./т.
84 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 300.00 лв./контр.
85 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
86 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
87 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
88 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
89 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
90 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
91 * Торове амониев нитрат, Казахстан/Турция 445.00 лв./т.
92 * Черни метали - по оглед, по спесификация 1000000.00 лв./контр.
93 и ЗОП Авиационен керосин Jet А-1, наливно, търгува се от 12.12.18 1920000.00 лв./контр.
94 и ПДИ Скрап от черни метали, съгл.спесиф., търгува се от 18.12.18 249210 лв./контр.
95 и ПДИ Скрап от черни метали, съгл.спесиф., търгува се от 18.12.18 23360.00 лв./контр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември