Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 7
14, 15 и 16 февруари 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Твърди горива - въглища, брикети и пелети, търг.се от 31.01.18 3000.00 лв./контр.
2 ЗОП Варовик насипно, по техн.спес., търг. се от 31.01.18 20.00 лв./т.
3 ЗОП Сол - техническа за посипване на пътища, търгува се от 21.02.2018 80000.00 лв./контр.
4 ЗОП Пелети - дървесни, за отопление, търгува се от 14.02.2018 330.00 - 350.00 350.00 - 400.00 лв./т.
5 ЗОП Бензин А 95 Н наливно, бензиноколонка, търгува се от 14.02.2018 1550.00 - 1708.33 1708.33 лв./хил.л
6 ЗОП Горива - ГПБ, наливно, търг.се от 31.01.18 13000.00 лв./контр.
7 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 23.02.2018 280800.00 лв./контр.
8 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 21.02.2018 122000.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 21.02.2018 85432.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГСМ, наливно, търгува се от 23.02.2018 130000.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива - А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, търгува се от 14.02.2018 24064 лв./контр.
11.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1533.33 - 1575.00 1575 лв./хил.л
11.02 ЗОП Дизелово гориво 1541.67 - 1591.67 1591.67 лв./хил.л
11.03 ЗОП Газ пропан бутан 733.33 - 758.33 758.33 лв./хил.л
12 ЗОП Горива - А95Н, ДГ Б6 и ГСМ, търгува се от 14.02.2018 880000 лв./контр.
12.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1733.33 1733.33 лв./хил.л
12.02 ЗОП Дизелово гориво 1750 1750 лв./хил.л
12.03 ЗОП Гориво-смазочни материали 24000 24000 лв./контр.
13 ЗОП Горива - А95Н, А98Н, ДГ Б6, търгува се от 14.02.2018 130760.00 лв./контр.
14 ЗОП Горива - А95Н, А98Н и ДГ Б6, търгува се от 14.02.2018 235000.00 лв./контр.
15 ЗОП Горива - А95Н, ДГ Б6 и ГПБ, търгува се от 14.02.2018 9500 лв./контр.
15.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1533.33 - 1575.00 1575 лв./хил.л
15.02 ЗОП Дизелово гориво 1541.67 - 1591.67 1591.67 лв./хил.л
15.03 ЗОП Газ пропан бутан 733.33 - 758.33 758.33 лв./хил.л
16 ЗОП Горива А95Н, дизел и ГПБ, наливно, търгува се от 01.02.18 210000.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, масла, търг.се от 31.01.18 22000.00 лв./контр.
18 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, JET A1, газьол, търгува се от 10.1.18 50000.00 лв./контр.
19 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.17 2500000.00 лв./контр.
20 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.02.2018 249500.00 лв./контр.
21 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 14.02.2018 1480.00 - 1499.06 1499.06 лв./хил.л
22 ЗОП Дизелово гориво - моторно, наливно, търгува се от 14.02.2018 1100.00 - 1548.00 1548.00 лв./хил.л
23 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 07.02.2018 1312.00 - 1413.29 1413.29 - 1424.95 лв./хил.л
24 ЗОП Дизелово гориво наливно, търгува се от 31.01.18 88000.00 лв./контр.
25 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 01.02.17 50000.00 лв./контр.
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 14.02.2018 1567.00 - 1668.00 1668.00 лв./хил.л
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 26.01.18 1200.00 лв./хил.л
28 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 31.01.18 48000.00 лв./контр.
29 ЗОП Смазочни масла - съгласно приложение, търгува се от 14.02.2018 150000.00 лв./контр.
30 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 400000.00 лв./контр.
31 ПДИ Текстилни изделия по приложение, по оглед, търгува се от 17.01.18 г. 10000.00 лв./контр.
32 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
33 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
34 ПДИ Масла отработени,отпад.нефтопродукти,търг.се от 28.09.17 17988.00 лв./контр.
35 ПДИ Моторни масла по спесификация, в резервоари, търг.се от 22.11.17 2080.00 лв./контр.
36 ПДИ Моторни масла отработени, по спесификация, търг.се от 24.08.16 13000.00 лв./контр.
37 ПДИ Химикали и химически продукти по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 10000.00 лв./контр.
38 ПДИ Автомобилни гуми и колани, по спесификация, търгува се от 14.06.17 50000.00 лв./контр.
39 ПДИ Черни метали и цветни, кабели и проводници,търг.се от 19.09.17 300000.00 лв./контр.
39.01 ПДИ Черни метали и цветни, кабели и проводници,търг.се от 19.09.17 47080.04 47080.04 - 49000.00 лв./контр.
40 ПДИ Скрап от черни метали, съгл.спесификация, търг.се от 31.01.18 69685.00 лв./контр.
41 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
42 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес.,търгува се от 14.02.2018 10000.00 лв./контр.
43 ПДИ Специализирано оборудване гранитни, мраморни плочи,бордюри, търг.от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
44 ПДИ Специализирано оборудване -дв.вещи по спесификация, търгува се от 21.02.2018 15000.00 лв./контр.
45 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесиф., търгува се от 14.02.2018 6500.00 лв./контр.
46 ПДИ Специализирано оборудване - дв. вещи по спесификация, търгува се от 07.02.18 4500.00 лв./контр.
46.01 ПДИ Специализирано оборудване - дв. вещи по спесификация, търгува се от 07.02.18 577.85 577.85 - 600.00 лв./контр.
47 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесиф.,търг.се от 31.01.18 5000.00 лв./контр.
47.01 ПДИ Специализирано оборудване - движими вещи, по спесиф.,търг.се от 31.01.18 3300.00 - 3582.54 3582.54 - 3800.00 лв./контр.
48 ПДИ Специализирано оборудване - дв.вещи по спесификация, търгува се от 24.01.18 4000.00 лв./контр.
49 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ,търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
50 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
51 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, търгува се от 29.11.17 200.00 лв./контр.
52 ПДИ Специализирано оборудване бракувани цистерни, търгува се от 31.01.18 2200.00 лв./контр.
53 ПДИ Специализирано оборудване по спесификация, по оглед, търгува се от 26.04.17 60000.00 лв./контр.
54 ПДИ Специализирано оборудване по оглед, по спесификация, търгува се от 01.02.17 20000.00 лв./контр.
55 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
56 * Газьол за ПКЦ, наливно 1567.00 - 1658.00 1658.00 - 1700.00 лв./хил.л
57 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
58 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
59 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
60 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
61 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
62 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
63 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
64 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
65 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
66 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
67 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
68 * Специализирано оборудване - локомотив,в движение, 6 мес. в гаранционен срок 800000.00 лв./контр.
69 и ЗОП Газьол маркиран, 10 ppm, търгува се от 22.02.18 1500.00 лв./контр.
70 и ЗОП Горива А95Н и диз.гориво, търгува се от 23.02.18 234000.00 лв./контр.
71 и * Горива диз.гориво и втечнен газ пропан бутан 31045.50 лв./контр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември