Нехранителни стоки
"СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
ПРОТОКОЛ ОТ БОРСОВА СЕДМИЦА No 41
9, 10, 11 и 12 октомври 2018 година
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
Наименование на стоката купува продава
min - max min - max
1 ЗОП Дърва за горене - бук и дъб, нар. на 30 см, търгува се от 19.06.18 28000.00 лв./контр.
2 ЗОП Въглища - промити в торби по 25 кг., търг. се от 03.10.18 320.00 - 380.00 380.00 лв./т.
3 ЗОП Въглища - тип "Донбас", насипни, търгува се от 21.08.18 36000.00 лв./контр.
4 ЗОП Бензин А 95 Н зимен, клас С, минерален, търг.се от 27.04.18 900.00 лв./т.
5 ЗОП Горива - А95Н, ДГ, ГПБ и ГСМ, търгува се от 10.10.2018 100000 лв./контр.
5.01 ЗОП Бензин А 95 Н 2008.33 2008.33 лв./хил.л
5.02 ЗОП Дизелово гориво 2041.67 2041.67 лв./хил.л
5.03 ЗОП Газ пропан бутан 875 875 лв./хил.л
5.04 ЗОП Гориво-смазочни материали 5000 5000 лв./контр.
6 ЗОП Горива -А95Н, ДГ и ГПБ, търгува се от 21.08.18 82540 лв./контр.
6.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1850 1850 лв./хил.л
6.02 ЗОП Дизелово гориво 1870 1870 лв./хил.л
6.03 ЗОП Газ пропан бутан 840 840 лв./хил.л
7 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 11.10.18 154000 лв./контр.
7.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1945 1945 лв./хил.л
7.02 ЗОП Дизелово гориво 1960 1960 лв./хил.л
7.03 ЗОП Газ пропан бутан 924 924 лв./хил.л
8 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 12.10.18 319500.00 лв./контр.
9 ЗОП Горива - ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 16.10.2018 г. 341670.00 лв./контр.
10 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 16.10.2018 г. 48000.00 лв./контр.
11 ЗОП Горива - А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търг. се от 16.10.18 г. 37700.00 лв./контр.
12 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 09.10.18 220200 лв./контр.
12.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1870 1870 лв./хил.л
12.02 ЗОП Дизелово гориво 1890 1890 лв./хил.л
13 ЗОП Горива А95Н, ДГ, наливно, търгува се от 09.10.18 165500 лв./контр.
13.01 ЗОП Бензин А 95 Н 1870 1870 лв./хил.л
13.02 ЗОП Дизелово гориво 1890 1890 лв./хил.л
14 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 311425.00 лв./контр.
15 ЗОП Горива А95Н, ДГ и ГПБ, наливно, търгува се от 12.09.18 311425.00 лв./контр.
16 ЗОП Горива - А95Н и ДГ, наливно, търгува се от 19.06.18 67200.00 лв./контр.
17 ЗОП Горива А95Н, ДГ, ГПБ, наливно, търгува се от 29.11.2017 2900000.00 лв./контр.
18 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ и ГПБ, наливно,търг.се от 12.10.18 197070.00 лв./контр.
19 ЗОП Горива А95Н, А98Н, ДГ, ГПБ, наливно, търг. се от 12.10.18 197070.00 лв./контр.
20 ЗОП Дизелово гориво - 10 ppm, E5, търгува се от 16.10.2018 10000.00 лв./контр.
21 ЗОП Дизелово гориво Е5, наливно, търгува се от 16.10.2018 49500.00 лв./контр.
22 ЗОП Дизелово гориво 10 ppm E5, търгува се от 16.10.2018 1750.00 лв./хил.л
23 ЗОП Дизелово гориво /газьол за ПКЦ/, наливно, търгува се от 09.10.18 1678.00 - 1988.40 1988.40 лв./хил.л
24 ЗОП Дизелово гориво за отопление, наливно, търгува се от 26.09.2018 1600.00 - 1859.00 1859.00 лв./хил.л
25 ЗОП Дизелово гориво - наливно, търгува се от 21.08.2018 18333.33 лв./контр.
26 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1660.00 лв./хил.л
27 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 21450.00 лв./контр.
28 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 39100.00 лв./контр.
29 ЗОП Газьол със S 0.001%, наливно, търгува се от 16.10.2018 42500.00 лв./контр.
30 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 68000.00 лв./контр.
31 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 90800.00 лв./контр.
32 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 1700.00 лв./хил.л
33 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 22350.00 лв./контр.
34 ЗОП Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 10.05.2018 1580.00 лв./хил.л
35 ЗОП Горива - ДГ и газьол за отпление, търгува се от 09.10.18 400000 лв./контр.
35.01 ЗОП Дизелово гориво 2134.4 2134.4 лв./хил.л
35.02 ЗОП Газьол за ПКЦ 2096.45 2096.45 лв./хил.л
36 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 16.10.2018 28000.00 лв./контр.
37 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 17.10.2018 30000.00 лв./контр.
38 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 16.10.2018 1732.00 лв./хил.л
39 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 16.10.2018 599756.00 лв./контр.
40 ЗОП Гориво за отопление - наливно, търгува се от 09.10.2018 г. 1600.00 - 1865.00 1865.00 лв./хил.л
41 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 12.09.2018 25500.00 лв./контр.
42 ЗОП Гориво за отопление наливно, търгува се от 21.08.2018 г. 265000.00 лв./контр.
43 ЗОП Масла смазки и спец.течности, търгува се от 02.10.2018 770000.00 - 836578.42 836578.42 лв./контр.
44 ЗОП Масло - диференциално, търгува се от 16.10.2018 13900.00 лв./контр.
45 ЗОП Смазочни материали - по спесификация, търгува се от 18.09.2018 22000.00 лв./контр.
46 ЗОП Трансформаторно масло по спесификация, търгува се от 18.09.2018 50000.00 лв./контр.
47 ЗОП Грес - литиева, търгува се от 16.10.2018 1352.00 лв./контр.
48 ЗОП Грес за електрически машини, търгува се от 18.09.2018 29000.00 лв./контр.
49 ЗОП Химикали - калциев оксид, търгува се от 08.06.2016 400000.00 лв./контр.
50 ПДИ Хумус - насипно, по спесификация, търгува се от 04.09.18 6.50 лв./куб.м
51 ПДИ Текстилни изделия - тъкани и кожи, по оглед, търгува се от 07.08.18 40000.00 лв./контр.
52 ПДИ Дървен материал по спесификация, търгува се от 28.09.17 200000.00 лв./контр.
53 ПДИ Котелно гориво наливно в надз.резервоари, търгува се от 09.10.18 950.00 лв./т.
54 ПДИ Отпадъчни нефтопродукти по спесификация, търгува се от 28.09.17 286.45 лв./контр.
55 ПДИ Химикали и химични изделия, по оглед, търг. се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
56 ПДИ Автомобилни гуми по спесификация, по оглед, търгува се от 07.08.18 10000.00 лв./контр.
57 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 500000.00 лв./контр.
57.01 ПДИ Черни и цветни метали електроди, кабели, проводниц, търг.се от 27.07.18 1606.50 1606.50 лв./контр.
58 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по оглед, търгува се от 09.10.18 25000.00 лв./контр.
59 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, търгува се от 03.10.2018 31000.00 лв./контр.
59.01 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, търгува се от 03.10.2018 10531.87 10531.87 лв./контр.
59.02 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, търгува се от 03.10.2018 3230.00 3230.00 лв./контр.
59.03 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, търгува се от 03.10.2018 20580.55 20580.55 лв./контр.
60 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по оглед, търгува се от 18.09.18 200.00 лв./контр.
61 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, по спес., търг. се 12.09.18 10000.00 лв./контр.
62 ПДИ Скрап от черни и цветни метали, насипно, търгува се от 21.08.18 7000.00 лв./контр.
63 ПДИ Скрап от черни метали, по спесификация, търгува се от 25.07.2018 170000.00 лв./контр.
64 ПДИ Скрап от черни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 261225.00 лв./контр.
65 ПДИ Скрап от черни метали съедин.елементи,по оглед,търгува се от 13.07.18 17000.00 лв./контр.
66 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 600000.00 лв./контр.
66.01 ПДИ Релси ЖП, по спесификация, търгува се от 19.09.17 28724.64 28724.64 лв./контр.
67 ПДИ Скрап от цветни метали - по спесификация, търгува се от 10.10.2018 92473.00 лв./контр.
68 ПДИ Цветни метали , сплави, винтове и нитове, търг. се от 07.08.2018 5000.00 лв./контр.
69 ПДИ Специализирано оборудване - бракувани стоки и материали,търг.се от 22.05.18 2000.00 лв./контр.
70 ПДИ Специализирано оборудване - гранитни, мраморни плочи, бордюри, търг.от 26.10.16 360000.00 лв./контр.
71 ПДИ Специализирано оборудване -дв. вещи по спесификация, търгува се от 03.10.18 19999.00 лв./контр.
72 ПДИ Специализирано оборудване мед.прод,/издел., болнично имущ, търг се17.01.18 145000.00 лв./контр.
73 ПДИ Специализирано оборудване мед.изд. за нехуманни цели, търг се 17.01.18 3000.00 лв./контр.
74 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 01.02.2017 20000.00 лв./контр.
75 ПДИ Специализирано оборудване - по спесификация, търгува се от 07.08.2018 40000.00 лв./контр.
76 ПДИ Специализирано оборудване по приложение, търгува се от 10.07.2018 350000.00 лв./контр.
77 ПДИ Специализирано оборудване - ловни пушки, по оглед, търгува се от 04.04.2018 200.00 лв./контр.
78 * Твърди горива - дърва за горене и въглища , търг.се от 17.10.18 11000.00 лв./контр.
79 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
80 * Дизелово гориво за отопление, наливно търгува се от 09.10.2018 г. 1742.00 - 1907.85 1907.85 - 1920.00 лв./хил.л
81 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1733.00 лв./хил.л
82 * Дизелово гориво за отопление, наливно 1678.00 лв./хил.л
83 * Дизелово гориво 0.001% S,мин.6% биокомп., търг.се от 31.01.18 1200.00 лв./хил.л
84 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 16.10.2018 35000.00 лв./контр.
85 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 09.10.2018 г. 1830 1884.90 - 1885.00 лв./хил.л
86 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 09.10.2018 г. 1830 1884.90 - 1885.00 лв./хил.л
87 * Газьол за ПКЦ, наливно, търгува се от 07.02.2018 1200.00 лв./хил.л
88 * Котелно гориво мазут за отопление, S под 1 %,търг.се от 31.01.18 400.00 лв./т.
89 * Текстилни изделия - платнищен плат, 80 см ширина, 240 гр./м' 1.00 лв./м.
90 * Пелети в чували по 15 кг. на палет, България 300.00 лв./контр.
91 * Пелети - от бук, в торби х 15 кг 330.00 лв./т.
92 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1% 2150.00 лв./т.
93 * Газьол за ПКЦ, сяра до 0.1 % 2100.00 лв./т.
94 * Турбинно масло - варели по 205 л., България 1.89 лв./л.
95 * Двигателни масла - варели по 205 л., България 1.69 лв./л.
96 * Редукторно масло - варели по 205 л., България 2.12 лв./л.
97 * Хидравлично масло - варели по 205 л., Русия 1.90 лв./л.
98 * Торове амониев нитрат, Казахстан/Турция 445.00 лв./т.
99 * Черни метали по оглед и спесификация, без право на рекламация 1000000.00 лв./контр.
Информация на тел.: 952-62-12; 952-62-25; Е-mail: sce@sce-bg.com; http://www.sce-bg.com
ЗОП - Покупки по "Закон за обществени поръчки"; # - Без мито; * - Без ДДС
ПДИ - продажба държавно имущество
(в) - доставка веднага; (7) - след 7 кал.дни; (5р.) - след 5 раб.дни; (ное) - месец ноември